Regioninės atminties raiška Lietuvoje 1918–1940 metais: du Žemaitijos atvejai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Regioninės atminties raiška Lietuvoje 1918–1940 metais: du Žemaitijos atvejai
Alternative Title:
Expression of regional memory in Lithuania in 1918–1940: two cases of Samogitia
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2020, t. 27, p. 74-89. Regionas: istorija, kultūra, kalba
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Regioninė atmintis; Žemaitija (Samogitia); Žemaičių atminties kultūra; Žemaičių „Alkos“ muziejus; Vincas Grybas; Regional memory; Samogitia; Samogitian memory culture; Samogitian museum “Alka”; Vincas Grybas.
Keywords:
LT
Muziejai / Museums; Kolektyvinė atmintis / Collective memory.
EN
Samogitia.
Summary / Abstract:

LTLietuvoje 1918–1940 metais galima konstatuoti siekius stiprinti Žemaitijos regiono ir žemaitišką tapatybę. Žemaitiškos tapatybės stiprėjimą turėjo lydėti ir Žemaitijos ir (ar) žemaičių regioninės atminties kultūros kūrimas. Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į klausimus, ar buvo kryptingų pastangų formuojant regioninę Žemaitijos ir (ar) žemaičių atminties kultūrą ir kokie ženklai viešoje erdvėje patvirtina šiuos procesus. Ieškant atsakymų į šiuos klausimus atlikta dviejų atvejų studija, kurios tyrimo objektais buvo pasirinkti muziejus „Alka“ ir Raseiniuose pastatytas paminklas „Žemaitis“. Remiantis atliktomis atvejų studijomis teigiama, kad būta kryptingų pastangų formuoti regioninę Žemaitijos ir žemaičių atminties kultūrą. Tai lėmė žemaitišką tapatybę turinčio regioninio elito atstovų suvokimas, kad žemaitiška tapatybė negalima be ją patvirtinančios ir palaikančios atminties kultūros. Pripažinta, kad regioninei Žemaitijos atminties kultūrai reikia ją reprezentuojančių institucijų – tokių kaip, pavyzdžiui, muziejus, kurio ekspozicijos įkūnytų Žemaitijos istorijos naratyvą, o jis padėtų palaikyti ir įtvirtinti žemaitišką tapatybę.Žemaičių atminties kultūros formavimosi procesą liudija šios kultūros apraiškos viešoje erdvėje – paminklai. Tokią raišką patvirtina Raseiniuose pastatytas paminklas „Žemaitis“. Šis paminklas per nuasmenintą žemaičių valstiečio vaizdinį perteikė istorinį naratyvą apie tai, kaip XIX a. tautinio atgimimo metu atbudusi tauta ginkluotų kovų keliu atkūrė Lietuvos valstybę, o žemaičiai buvo aktyvūs šio istorinio proceso dalyviai. Paminklas vienu metu pasakojo ir naujausių laikų Lietuvos istoriją, ir Žemaitijos ir žemaičių vaidmenį šioje istorijoje. Jis gali būti pavyzdys, kaip susipina regioninis ir nacionalinis istoriniai naratyvai, kaip regioninė atminties kultūra formuojasi veikiama nacionalinės atminties kultūros. [Iš leidinio]

ENIn Lithuania in 1918–1940 it is possible to state the aspirations to strengthen the Samogitian region and the Samogitian identity. The strengthening of the Samogitian identity had to be accompanied by the creation of a Samogitia/Samogitian regional memory culture. The article seeks to answer the questions: whether there have been targeted efforts to form a regional Samogitia/Samogitian memory culture and what signs confirm these processes in the public space. In search of answers to these questions, two case studies were carried out, the objects of which were selected: the Samogitian museum “Alka” and the monument “Žemaitis” built in Raseiniai. Based on the case studies, it is stated that there were purposeful efforts to form a regional Samogitia/Samogitian memory culture. This was due to the perception of the representatives of the regional elite with a Samogitian identity that Samogitian identity is not possible without a culture of memory that confirms and supports it. It is recognized that the regional memory culture of Samogitia needs institutions representing it, for example, a museum, whose expositions will embody the narrative of Samogitian history and it will help to maintain and establish Samogitian identity. The process of formation of Samogitian memory culture is witnessed by the manifestations of this culture with the help of monuments in public space.This expression is confirmed by the monument “Žemaitis” built in Raseiniai. This monument, with the help of a depersonalized Samogitian peasant image, presented a historical narrative about how in the 19th century during the national revival, the awakened nation restored the state of Lithuania through armed struggles and the Samogitians were active participants in this historical process. At the same time, the monument told the history of Lithuania in recent times and the role of Samogitia/ Samogitians in this history. It can be as an example of how regional and national historical narratives intertwine and how a regional memory culture is formed under the influence of a national memory culture. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/92410
Updated:
2021-03-11 18:27:46
Metrics:
Views: 24    Downloads: 7
Export: