Šiaurės Amerikos lietuvių "kongresinė akcija" Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikoje XX a. 6 deš. pab.-1990 m. : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiaurės Amerikos lietuvių "kongresinė akcija" Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo politikoje XX a. 6 deš. pab.-1990 m: disertacija
Alternative Title:
Congressional action of Lithuanians in North America in relation to the policy of non-recognition of the Soviet occupation of the Baltic States: late 1950s - 1990
Publication Data:
Kaunas, 2006.
Pages:
190 p
Notes:
Disertacija rengta 2002-2006 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2006. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: "Congressional action" of Lithuanians in North America in relation to the policy of non-recognition of the soviet occupation of the Baltic States: late 1950s - 1990 Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2006 38 p
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - „Kongresinė akcija“ – politinė JAV ir Kanados lietuvių veikla išreikšta JAV kongreso, Kanados parlamento narių ir aukščiausių Šiaurės Amerikos valstybių pareigūnų raginimu kelti okupuotų Baltijos valstybių bylą šiomis kryptimis: tarptautiniuose forumuose, santykiuose su Sovietų Sąjunga ir pačiose valstybėse XX a. šeštojo deš. pab. – 1990 m.. Šio darbo tikslas – išnagrinėti JAV ir Kanados lietuvių bendruomenių „kongresinės akcijos“ veikimą Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politikos kontekste nuo XX a. šeštojo dešimtmečio pabaigos iki 1990 m. Baltiečių emigrantų bendruomenės veikė diplomatiniais principais atstovaudamos okupuotas šalis ir stengėsi pasinaudoti JAV ir Kanados santykių su Sovietų Sąjunga peripetijomis kaskart viešindamos informaciją apie tikrąją padėtį šioje valstybėje. JAV ir Kanados skirtingas vaidmuo šaltajame kare turėjo įtakos „kongresinės akcijos“ veikimo schemoms šiose valstybėse. JAV pagrindinis dėmesys kreiptas į kongreso narius, palaikyti ryšiai su prezidentų administracijų nariais, tuo tarpu Kanadoje lygia greta su parlamentarais sėkmingai bendradarbiauta su užsienio reikalų ministerija. Žmogaus teisių aktyvistais tapusių lietuvių JAV ir Kanadoje pastangomis pažanga šioje sferoje įgavo ryškesnį pagreitį pasaulyje. Tyrime naudojami šaltiniai ir istoriografinės pozicijos padėjo atskleisti lietuvių Šiaurės Amerikoje pasitelktos „liaudies diplomatijos“ panoramą šaltojo karo laikmečiu. [Iš leidinio]

ENThe object of the study is “Congressional action” – the political activity of Lithuanians in USA and Canada in lobbying the US Congress and Canada’s Members of Parliament and high-ranking officials in North America relation to raise the question of the occupied Baltic states in the arenas of international forums and relations with the USSR from the late 1950s until 1990. The aim of the study is to analyse the “Congressional action” of the Lithuanian communities of USA and Canada in the context of non-recognition of the Soviet occupation of the Baltic countries from the late 1950s until 1990. Baltic émigré communities acted as diplomats representing the occupied countries, and they tried to make use of the relationship of the USA and Canada with the Soviet Union to publicise information about the real situation in their countries. The differing roles of USA and Canada in the Cold War influenced the course of “Congressional action” in these countries. In the USA, the action was mainly directed towards Congress members, and links were cultivated with members of the various Presidents’ administrations; whereas in Canada, activists successfully cooperated with the Ministry of Foreign Affairs as well as Members of Parliament. The efforts of Lithuanian human rights activists in the USA and Canada contributed to the acceleration of the progress in this field in the whole world. Previous historical research used in this study helps reveal a panorama of “folk diplomacy” of Lithuanian activists in North America in the Cold War period. [From the publication]

Subject:
Related Publications:
Lietuvos laisvinimas Vakaruose, 1940-1975 / Juozas Banionis. Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2010. 492 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9181
Updated:
2022-02-07 20:08:42
Metrics:
Views: 13
Export: