Slengizmai subkultūrinių įvaizdžių sistemose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Slengizmai subkultūrinių įvaizdžių sistemose
Alternative Title:
Slang and images in subcultural communities
In the Journal:
Keywords:
LT
Slengas; Subkultūrinės grupės; Pasaulėžiūra.
EN
Slang; Subcultural group; Worldview.
Summary / Abstract:

LTAptariami jaunimo subkultūrinių grupių slengo formavimosi ypatumai – kaip jis perimamas iš Vakarų ir plinta populiarioje kultūroje. Slengas analizuojamas sąveikoje su kitomis grupių saviraiškos formomis: asmens įvaizdžiu, muzika, bendravimo stiliumi; su grupių vertybėmis, požiūriais, tikėjimais. Teiginiai grindžiami duomenimis dalyvaujant grupės (pankų, metalistų, hiphopo ir kt.) aplinkoje bei giluminio interviu metodu. Slengo formavimasis Lietuvoje susijęs su bendraisiais įvairių kultūrinių žanrų formavimosi principais. Kartu su pačia subkultūros forma (grupės filosofija pagrįsta meno kūryba, ritualais, išoriniu įvaizdžiu) grupių nariai adaptuoja ir tų grupių vartojamą slengą arba vartoja skolinius, nusakančius subkultūrinio žanro ypatumus. Slengizmai, pakliuvę į naujas kultūrines aplinkas, įgyja naujų reikšmių. Modernios grupės, siekdamos pabrėžti subkultūrinį identitetą, dažnai vartoja savo pasirinkto kultūrinio žanro (metalistų, pankų, didžėjų, hiphopo ir kt.) meno ar techninės kūrybos principus įvardijančius bendrinės anglų kalbos žodžius, nepriklausančius angiškam slengui. Subkultūriniu slengu šie žodžiai tampa „imigravę“ į Lietuvos kultūrinį kontekstą. Subkultūrinių žanrų kūryba, jų perėmimas iš užsienio greitina kultūros sferos fragmentaciją, atsirandant naujiems kultūriniams stiliams ir meno kūrybos principams, spartėja ir bendrinės kalbos pokyčiai. Subkultūrinių stilių formavimasis atskleidžia Lietuvos dabarties kultūros požymius, interkultūracijos procesus. Jis susietas su subkultūrinių papročių perimamumu bei naujų kartų savitu požiūriu.

ENThe author discusses specific features of slang formation in youth sub-culture groups: how it is taken over from the West and spreads in the popular culture. Slang is analyzed in interaction with other forms of self-expression employed by groups: personal image, music, communication style; with group values, attitudes, beliefs. Statements are supported by data derived from participation in group (punks, heavy metal fans, hip hop) environment and in-depth interview method. Formulation of slang in Lithuania is connected to general principles of formulating various cultural genres. Alongside the form of a sub-culture (group philosophy based on art, rituals, external image) group members adapt slang used the group or use loanwords describing specific features of a sub-cultural genre. Slang words, appearing in new cultural environments, acquire new meanings. Modern groups, aiming to stress sub-cultural identity, often employ artistic or technical creation principles from a selected cultural genre (heavy metal fans, punks, DJs, hip-hop and so on), denoting common English language words, not belonging to English slang. These words become sub-cultural slang words after their “immigration” into Lithuanian cultural context. Creative endeavors of sub-cultural genres, their transference from abroad accelerates the fragmentation of the cultural sphere; proliferation of new cultural styles and art creation principles, also accelerate changes in a common language. Formation of sub-cultural styles reveals features of contemporary Lithuanian culture, inter-cultural exchange processes. It is related to transference of sub-cultural customs and specific attitudes of newer generations.

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
  • Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas : disertacija / Jolanta Lėgaudaitė. Kaunas, 2002. 195 lap.
  • Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9164
Updated:
2014-07-15 21:51:48
Metrics:
Views: 62
Export: