Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo slengas - psichosocialinis fenomenas: disertacija
Alternative Title:
Youth slang – psychosocial phenomenon
Publication Data:
Kaunas, 2002.
Pages:
195 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2002. Bibliografija.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
Summary / Abstract:

LTJaunimo grupė ir jos kultūra apibūdinamos remiantis jaunimo dialektu, kurio ryškiausias elementas yra slengas. Slengas suvokiamas kaip psichosocialinis padarinys, kurio vartoseną lemia psichosocialiniai faktoriai. Šios disertacijos tikslas pagrįsti slengo psichosocialinės teorijos svarbą, tiriant Kauno jaunimo slengą, palyginti Kauno ir Londono jaunimo slengo ypatumus, išryškinti lietuviško slengo panašumus ir skirtumus nuo angliško slengo, nustatyti kokie žodžiai yra priskiriami slengui, parodyti psichologinius ir sociokultūrinius faktorius, lemiančius slengo vartoseną, sudaryti psichosocialinę slengo charakteristiką, palyginti Kauno ir Londono jaunimo slengą. Darbe apžvelgiami teoriniai slengo studijų Anglijoje ir Lietuvoje pagrindai, apibrėžiama slengo vieta ir funkcijos lietuvių ir anglų kalbose, supažindinama su psichosocialine slengo teorija, pristatoma Kauno ir Londono tekstynų medžiaga, slengo modelis, analizuojamas Kauno jaunimo slengas, lyginamojo metodo pagrindu parodomi Kauno ir Londono slengo skirtumai ir panašumai. Nustatyta, kad paauglių slengo vartosena priklauso nuo jų psichologinės brandos, slengo vartosenos dažnumą ir paplitimą sąlygoja kultūriniai skirtumai, slengas laikytinas paauglių emocinės iškrovos rezultatu, skirtingose kalbose susiformavę jaunimo dialektai atspindi skirtingus požiūrius į obsceniškojo slengo vartojimą, slengas leidžia parodyti lyties vaidmens išskirtinumą. Pastebėta, kad tiek lietuvių, tiek anglų kalbų slengas formuojamas tais pačiais būdais ir atspindi tuos pačius žodžių sudarymo procesus, būdingus abiem bendrinėms kalboms. [Iš leidinio]

ENA youth group and its culture are defined by the specific dialect with a slang being the most important element in it. Slang is recognized as a psycho-social effect and its use is determined by the psycho-social factors. This dissertation aims to validate the significance of the psycho-social theory of the slang. It is a study of the slang of Kaunas youth and it attempts to compare the specificities of slang of Kaunas and London, to illuminate the similarities and differences of Lithuanian and English slang, to determine the words that are used as slang, to unfold the psychological and socio-cultural factors that determine the use of slang, to compile the psycho-social characteristic of slang. This work reviews the basic slang theories in England and Lithuania, it describes the location and function of slang in Lithuanian and English languages, introduces to the psycho-social theory of slang, presents the text materials from Kaunas and London and the model of slang. It is concluded that the use of youth slang depends on their psychological maturity. The frequency of the use and proliferation is determined by the cultural differences. The slang is considered to be an effect of teenagers’ psychological release. The youth dialects which originated in different languages reflect different attitudes toward the use of obscene slang. Slang also represents an exceptional role of a gender. It is observed, that Lithuanian as well as English slang is shaped similarly and reflects the same word composition processes, which are characteristic to both appellative languages.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10149
Updated:
2022-02-07 20:08:51
Metrics:
Views: 133
Export: