Jaunimo subkultūra ir kalba : kultūrinio tapatumo išraiškos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo subkultūra ir kalba: kultūrinio tapatumo išraiškos
Alternative Title:
Youth subculture and language : expressions of subcultural identity
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 4, p. 34-41
Keywords:
LT
Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas jaunimo subkulturinės kalbos tyrimui. Darbe analizuojamos tapatumo išraiškos, aptinkamos subkultūrinio jaunimo kultūrinių grupių kalboje. Tyrime naudojami duomenys surinkti atliekant subkultūrinių bendrijų tapatumo tyrinėjimus ir stebėjimo duomenis. Darbe išskirti dabarties kultūrinėms bendrijoms būdingi subkultūrinės kalbos bruožai: vardų ir kultūros kūrinių pavadinimų simbolizmas ir mitologizacija, subkultūrinės aplinkos estetinė hiperbolizacija; naujų subkultūrinių praktikų ir subkultūrinės aplinkos emocinių būsenų išraiškos. Aptarti subkultūrinių kalbų formavimosi ypatumai, jų sąsajos su dabarties bendrakultūriniais procesais. Tyrimas atskleidžia, kad kalba yra vienas svarbesnių subkultūrinio tapatumo formavimo faktorių. Subkultūriniu kalbų formavimui turi įtakos laikmečio ideologija, kultūrinės mados, ypač Vakarų subkultūriniai šablonai, tarp kurių populiaraus šiuolaikinio jaunuolio įvaizdis, išreiškiamas grubiu, ekspresyviu, vulgariu elgesiu ir atitinkamu kalbos stiliumi. Skirtingoms bendrijoms būdingi skirtingi kalbos stiliai, kuriuos nulemia subkultūros žanro kilmė ir tradicijos. Nors subkultūrinės kalbos pasižymi individualumu, tačiau yra susijusios su bendrosiomis kalbos kaitos tendencijomis, jos vartosenos principais. Skolinių vartosenos ir darybos ypatumai atspindi dabarties kultūros fragmentiškumą, negatyviuosius dabarties kultūros globalizacijos procesus. Lietuvos jaunimo subkultūrų kalba sudaro autentišką terpę, kurioje sąveikauja Vakarų ir Rytų skoliniai bei besiformuojantys kalbiniai įpročiai.Reikšminiai žodžiai: Jaunimo subkultūra; Kalba; Slengas; Subkultūra; Subkultūrinės kalbos; Argot; Language; Subcultural language; Subculture; Youth subculture.

ENThe paper is focused on the study of youth subcultural language. The paper analyses the expressions of identity detected in the language of cultural groups of subcultural youth. The data used in the study were collected from the research of identity of subcultural communities and observation. The study distinguishes subcultural language features that are typical of the present cultural communities: symbolism and mythologisation of names and titles of the works of culture, aesthetic hyperbolisation of subcultural environment; expressions of emotional states of new subcultural practices and subcultural environment. The paper discusses the peculiarities of the formation of subcultural languages, their connections with the present common cultural processes. The study reveals that language is one of the more important factors of the formation of subcultural identity. The formation of subcultural languages are influenced by the ideology of the period, cultural trends, in particular Western subcultural patterns, among which the image of a popular modern young person is expressed by a rough, expressive, vulgar behaviour and the respective language style. Different language styles determined by the origin and traditions of subcultural genre are characteristic of different communities. Although subcultural languages are individualistic, they are related to the common language shift tendencies and usage principles. The peculiarities of usage and formation of loan words reflect the fragmentary character and the negative globalisation processes of present culture. Lithuanian youth subcultural language constitutes an authentic medium for the interaction of Western and Eastern loanwords and the formation of linguistic habits.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16057
Updated:
2018-12-17 11:23:31
Metrics:
Views: 157    Downloads: 53
Export: