Laisvėjimo strategijos: lietuvių emigrantų racionalumas ir emocinės būsenos dinamika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laisvėjimo strategijos: lietuvių emigrantų racionalumas ir emocinės būsenos dinamika
Alternative Title:
Emancipation strategies: rationality of Lithuanian emigrants and dynamics of emotional state
In the Journal:
Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos [Oikos: Lithuanian migration and diaspora studies]. 2020, Nr. 30, p. 7-23
Keywords:
LT
Emigracija; Racionalumas; Emocijos; Modernizacija.
EN
Lithuania; Emigration; Rationality; Emotions; Modernization.
Summary / Abstract:

LTLietuvių laisvėjimas po Nepriklausomybės paskelbimo neišvengiamai persipynė tiek su išsivadavimu iš sovietinių traumų, tiek su įsigalinimu XXI a. modernizmo tektoninių lūžių kaleidoskope. Emigracija šiame kontekste neišvengiamai tampa rodikliu, iliustruojančiu nedidelės tautos likimą kratantis geležinės uždangos ir atsiveriant globalumo iššūkiams. Atitinkamai straipsnyje keliamas tikslas – ieškoti koreliacijų tarp asmenybės tipo, grupių racionalizacijos tipo ir emocinės dinamikos. Straipsnyje konceptualiai derinant Vytauto Kavolio modernizacijos poveikio laisvėjimui tipologiją ir racionalaus pasirinkimo teoriją, empiriškai formuojamos pagrindinės išvykstančiųjų grupės (pagal išvykimo tikslus ir požiūrio savitumus) ir nužymima kiekvienos grupės emocinės būsenos dinamika. Empirinio tyrimo pagrindas – lietuvių išeivių apklausa, atlikta 2018 m. sausį–vasarį (N = 1 500). Empirinėje straipsnio dalyje išskiriamos ir analizuojamos trys grupės: „Užsidirbti“, „Išbandyti save“ ir „Pabėgti nuo lietuviško valdymo“, konceptualiai atitinkančios V. Kavolio asmenybės (modernistinis, pogrindinis ir postmodernistinis tipai) tipologiją, tačiau turinčios pastebimų emocinės būsenos skirtumų. [Iš leidinio]

ENThe emancipation of Lithuanians after the proclamation of Independence inevitably intertwined both with liberation from Soviet traumas and with the entry into force of the kaleidoscope of tectonic modernist fractures of the 21st century. Emigration in this context inevitably becomes an indicator of the fate of a small nation shaking off the Iron Curtain and opening up to the challenges of globalization. Accordingly, the aim of the article is to look for correlations between personality type, group rationalization type, and emotional dynamics. By conceptually combining Vytautas Kavolis’s typology of the impact of modernization on an individual’s liberation and the theory of rational choice, the article empirically forms the main groups of migrating people (according to the goals of emigration and the peculiarities of their attitude), noting the dynamics of each group’s emotional state. The basis of the empirical research is the survey of Lithuanian emigrants conducted in January-February 2018 (N = 1,500). In the empirical part of the article, three groups are distinguished and analyzed – “to earn”, “to test yourself” and “to escape from Lithuanian governing” – conceptually corresponding to the typology of V. Kavolis’s personality types (modernist, underground, and postmodernist), but with noticeable differences in emotional state. [From the publication]

DOI:
10.7220/2351-6561.30.1
ISSN:
1822-5152; 2351-6461
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91569
Updated:
2021-02-17 11:20:29
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: