Lietuvos savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas
Alternative Title:
Managing real estate of Lithuania's municipalities
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2005, Nr. 35, p. 137-150
Keywords:
LT
Birštonas; Kaišiadorys; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTSavivaldybės - svarbus nekilnojamojo turto valdymo subjektas. Jų turtas tapo specifine sparčiai besiplečiančios turto rinkos dalimi, o tos rinkos plėtra - vienu iš svarbiausių valstybės ekonomikos augimo variklių. Tyrimo objektas - Lietuvos savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo sistema, konkrečiai, penkių Kauno apskrities savivaldybių (Kauno miesto, Kauno rajono, Birštono, Kaišiadorių, Kėdainių rajonų savivaldybių) atvejai, aprėpiantys įvairių dydžių bei tipų savivaldybes. Tyrimo tikslas - įvertinti Lietuvos savivaldybėse susiklosčiusios nekilnojamojo turto valdymo sistemos efektyvumą, išsiaiškinti jį ribojančius faktorius bei pateikti jų pašalinimo būdus. Didžiausia kliūtis, trukdanti efektyviam nekilnojamojo turto valdymui Lietuvos savivaldybėse - politinės valios stoka perduoti savivaldybėms žemę nuosavybės teise. Taip atsiranda dvigubos atsakomybės problema: pastatai priklauso savivaldybėms, o žemė - valstybei. Realizavus žemės nuosavybės teisę, savivaldybės galėtų spręsti turto valdymo problemas kokybiškai aukštesniu lygiu. Antra didelė kliūtis - nepakankami savivaldybių finansiniai bei administraciniai ištekliai. Stokojant išteklių turto teisinei registracijai, prarandama ir galimybė kreiptis Europos Sąjungos paramos. Rinkos iššūkiai teigiamai veikia savivaldybių nekilnojamojo turto valdymo sistemą. Tyrimas liudija akivaizdžias bent jau techninės modernizacijos apraiškas. Savivaldybės sunkiai susidoroja su turto vertinimo problema. Sutvarkius nekilnojamojo turto valdymą Lietuvos savivaldybėse, ženkliai pagerėtų jų ekonominė būklė, būtų gaunama nuolatinių pajamų, didėtų ekonominis teritorijos stabilumas.Reikšminiai žodžiai: Savivaldybės, nekilnojamas turtas, institucinis valdymas.

ENMunicipalities are an important subject of management of real estate. Their property became a specific part of the rapidly growing property market and the development of the market became one of the most important drivers of the growth of the state’s economy. The subject of the study is the system of management of the real estate in municipalities of Lithuania, specifically, the cases of five municipalities of Kaunas district (Kaunas city municipality, Kaunas district municipality, Birštonas district municipality, Kaišiadorys district municipality, Kėdainiai district municipality), covering municipalities of different types and sizes. The aim of the study is to evaluate the efficiency of the immovable property management system, existing in municipalities of Lithuania, identify the limiting factors and propose the ways for elimination of the said factors. The biggest obstacle, hindering the efficient management of real estate in Lithuanian municipalities is the lack of political will to transfer the land to municipalities by title of ownership, which brings the problem of double responsibility: the buildings are owned by municipalities and the land is owned by the state. Upon implementation of the land ownership right, the municipalities could resolve the property management problems at a higher level in terms of quality. Another significant obstacle is the insufficient financial and administrative resources of the municipalities. With the lack of legal registration of the resource property, the possibility to apply to the European Union for support is also lost. The market challenges have a positive influence on the municipalities’ real estate management system. The study evidences the obvious manifestations of technical moderation. Municipalities find it hard to cope with the property evaluation problem.

ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/905
Updated:
2018-12-17 11:33:05
Metrics:
Views: 42    Downloads: 6
Export: