Valstybės turtas: jo apskaitos, valdymo ir naudojimo efektyvumo aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės turtas: jo apskaitos, valdymo ir naudojimo efektyvumo aspektai
Keywords:
LT
Apskaita / Accounting; Turtas / Assets.
Summary / Abstract:

LTValstybei, viešajam sektoriui nuosavybės teise priklausantis turtas yra vienas iš valstybės egzistavimo ir socialinio bei ekonominio vystymosi pagrindų. Šio turto apskaita, valdymo organizavimo modelis ir efektyvus naudojimas sudaro prielaidas daugelio valstybės strateginių krypčių efektyviam vystymui ir sėkmingam valstybės piliečių privačių bei viešųjų interesų tenkinimui. Efektyvaus valstybės turto valdymo ir naudojimo tema buvo, yra ir bus aktuali Lietuvai kaip nepriklausomai valstybei jos politinio, ekonominio, socialinio vystymosi procese, efektyviai valdant likusį ir naujai sukurtą viešąjį valstybės turtą, tobulinant turto valdymo modelį, ieškant protingų, teisingų ir efektyvių sprendimų, užtikrinančių valstybės turto naudojimą ir gausinimą. Dviejų dešimtmečių Lietuvos nepriklausomos valstybės laikotarpio ir šių dienų aktualijos rodo, kad mūsų šalyje valstybės turto valdymo klausimams nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Straipsnyje atskleidžiami viešojo sektoriaus turto apskaitos, klasifikavimo ir valdymo aspektai. Daugiau dėmesio skiriama valstybės turto vertinimo problematikai. Aptariamos aktualios valstybės turto valdymo ir naudojimo, vertės didinimo problemos, kurios yra ir turėtų būti sprendžiamos artimiausiu metu. Apžvelgiamos ankstesnės mokslinės publikacijos, Finansų ministerijos parengtos ataskaitos ir Valstybės kontrolės teikiamos išvados šia tema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Turto apskaita; Turto naudojimas; Turto valdymas; Valstybės turtas; Viešasis sektorius; Accounting of property; Asset accounting; Asset management; Public sector; State property; State-owned property; Use of property.

ENProperty owned by the State and public sector under the right of ownership is one of the bases of the existence of the State and of its social and economic development. The accounting of this property, a model of the organization of its management and efficient provide for the effective development of the majority of national strategic trends and a successful realisation of private and public interests in the country. Today's top issues and those during the last two decades of the independence of Lithuania show that the attention paid to property management in the country was insufficient. The article discloses the aspects of accounting, classification and management of property owned by the public sector. More attention is paid to the problems related to property valuation. The problems relevant to the management and use of state-owned property and increasing its value, which are or should be solved in the near future are discussed. It reviews previous publications, reports made by the Statistics Department, and the conclusions provided by the National Audit Office on the topic. [From the publication]

Related Publications:
  • Lietuvos savivaldybių nekilnojamojo turto valdymas / Liudas Mažylis, Indrė Jasudavičiūtė. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. 2005, Nr. 35, p. 137-150.
  • Valstybės turtas : jo apskaita ir būklės analizė / Erika Ragauskienė. Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika. 2011, t. 10, p. 53-65.
  • Valstybės valdomų įmonių turto apskaitos, naudojimo efektyvumo ir valdymo aktualijos / Jonas Mackevičius, Albinas Marčinskas, Erika Ragauskienė. Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : mokslinės-praktinės konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai / sudarytojai ir atsakingieji redaktoriai Birutė Galinienė, Steponas Deveikis. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2012. P. 95-103.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32578
Updated:
2017-03-07 11:27:29
Metrics:
Views: 22
Export: