Lietuvių literatūros istorija : XX amžiaus pirmoji pusė. Kn. 2, Literatūros klasika

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių literatūros istorija: XX amžiaus pirmoji pusė. Kn. 2, Literatūros klasika
Editors:
Skeivys, Rimantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.
Pages:
587 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Lazdynų Pelėda (1867–1926) / Vita Gaigalaitė — Vydūnas (1868–1953) / Vacys Bagdonavičius, Aušra Martišiūtė-Linartienė — Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933) / Vanda Zaborskaitė — Julijonas Lindė-Dobilas (1872–1934) / Gintaras Lazdynas — Jurgis Baltrušaitis (1873–1944) / Eugenijus Žmuida — Juozapas Albinas Herbačiauskas (1876–1944) / Eugenija Vaitkevičiūtė — Šatrijos Ragana (1877–1930) / Eugenijus Žmuida — Jonas Biliūnas (1879–1907) / Vita Gaigalaitė — Aantanas Vienuolis (1882–1957) / Eugenijus Žmuida — Vincas Krėvė (1882–1954) / Vanda Zaborskaitė — Ignas Šeinius (1889–1959) / Eugenijus Žmuida, Sigutė Radzevičienė — Jurgis Savickis (1890–1952) / Dalia Striogaitė — Faustas Kirša (1891–1964) / Silvija Rakutienė — Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967) / Vanda Zaborskaitė — Kazys Binkis (1893–1942), Adolfas Juršėnas — Balys Sruoga (1896–1947) / Vanda Zaborskaitė — Petras Tarulis (1896–1980) / AgnėJurčiukonytė — Ieva Simonaitytė (1897–1978) / Vita Gaigalaitė — Salomėja Nėris (1904–1945) / Eugenijus Žmuida — Jonas Aistis (1904–1973) / Laimutė Adomavičienė — Antanas Miškinis (1905–1983) / Rita Tūtlytė — Kazys Boruta (1905–1965) / Dalia Striogaitė — Liudas Dovydėnas (1906–2000) / Laimutė Adomavičienė — Antanas Vaičiulaitis (1906–1992) / Laimutė Adomavičienė — Jurgis Jankus (1906–2002) / Dalia Kuizinienė — Kazys Jankauskas (1906–1996) / Aurelija Mykolaitytė — Bernardas Brazdžionis (1907–2002) / Silvija Rakutienė — Petras Cvirka (1909–1947) / Rimantas Skeivys — Henrikas Radauskas (1910–1970) / Silvestras Gaižiūnas — Vytautas Mačernis (1921–1944) / Virginija Balsevičiūtė-Šlekienė – Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTAntrojoje Lietuvių literatūros istorijos knygoje gausus autorių kolektyvas aptaria žymiausius lietuvių rašytojus: Lazdynų Pelėdą (Vita Gaigalaitė), Vydūną (Vacys Bagdonavičius ir Aušra Martišiūtė – Linartienė), Vaižgantą (Vanda Zaborskaitė), Julijoną Lindę – Dobilą (Gintaras Lazdynas), Jurgį Baltrušaitį (Eugenijus Žmuida), Juozapą Albiną Herbačiauską (Eugenija Vaitkevičiūtė), Šatrijos Raganą (Eugenijus Žmuida), Joną Biliūną (Vita Gaigalaitė), Antaną Vienuolį (Eugenijus Žmuida), Vincą Krėvę (Vanda Zaborskaitė) ir kitus. 30 autorių pristatomi monografiniu principu, laikantis chronologijos (pagal gimimo datas). Straipsniai struktūruoti pagal vieningus principus, primena bei papildo svarbiausius biografijos faktus ir naujai pristato kūrybos visumą.

ENIn the second book on the history of Lithuanian literature, an extensive group of authors discuss Lithuania’s most famous writers: Lazdynų Pelėda (Vita Gaigalaitė), Vydūnas (Vacys Bagdonavičius and Aušra Martišiūtė–Linartienė), Vaižgantas (Vanda Zaborskaitė), Julijonas Lindė-Dobilas (Gintaras Lazdynas), Jurgis Baltrušaitis (Eugenijus Žmuida), Juozapas Albinas Herbačiauskas (Eugenija Vaitkevičiūtė), Šatrijos Ragana (Eugenijus Žmuida), Jonas Biliūnas (Vita Gaigalaitė), Antanas Vienuolis (Eugenijus Žmuida), Vincas Krėvė (Vanda Zaborskaitė) and others. Thirty authors are presented according to the monographic principle, in chronological order (by date of birth). The articles are structured according to uniform principles; they recount and supplement key biographical facts, and newly present the entirety of the author’s creative work.

ISBN:
9786094250415
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38153
Updated:
2022-01-01 16:24:25
Metrics:
Views: 82
Export: