Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių veikla abiejų tautų respublikos seimuose 1733-1736 metų politinio-karinio konflikto metu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių veikla abiejų tautų respublikos seimuose 1733-1736 metų politinio-karinio konflikto metu
Alternative Title:
Activities of Envoys of the Grand Duchy of Lithuania at the Seimas of the Republic of Both Nations during the 1733-1736 Political-Military Conflict
In the Journal:
Parlamento studijos [Parliamentary Studies]. 2006, Nr. 6, p. 9-42
Keywords:
LT
18 amžius; Austrija (Austria); Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Kariuomenė / Army; Parlamentas. Seimas / Parliament.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pasiuntinių į bendrus Abiejų Tautų Respublikos Seimus veikla 1733 – 1736 m. politinio-karinio konflikto metu. Mirus Augustui II Stipriajam, dauguma LDK bei Lenkijos bajorijos naujuoju valdovu išrinko Prancūzijos remiamą Stanislovą Leščinskį, bet, įsikišus Rusijai ir Austrijai, šioms valstybėms palanki Respublikos bajorija karaliumi išrinko Augustą III. Kilo karas, po atkaklios kovo S. Leščinsko šalininkai buvo nugalėti. Sprendžiant iš Seimų ir konfederacijų dienoraščių, LDK pasiuntiniai konflikto metu vykusiuose Seimuose ir konfederacijose dalyvaudavo pakankamai aktyviai, nuolat kalbėdavo. Pasisakymų turinys priklausydavo nuo Seimų aplinkybių. Aktualiausi būdavo svetimos kariuomenės išvedimo ir sutramdymo bei mokesčių klausimai. LDK atskirumas buvo akcentuojamas retai. Sprendžiant svarbius klausimus, LDK pasiuntinių kalbose dažnai vyraudavo bendros frazės, retai būdavo įvardijami konkretūs asmenys, pateikiami konstruktyvūs pasiūlymai. Pagrindiniai sprendimai būdavo priimami ne posėdžių metu, o užkulisiuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Seimas; Konfederacija; Konvokacija; Elekcija; Karūnacija; Seimo dienoraštis; Pasiuntiniai (deputatai); Seimo nutraukimas; XVIII century; Drand Duchy of Lithuania; Seimas; Confederation; Convocation; Election; Coronation; The juornal of Seimas; Envoys; Cancelation of Seimas.

ENThe article analyses the activities of envoys of the Grand Duchy of Lithuania at the Seimas of the Republic of Both Nations during the 1733-1736 political-military conflict. Upon the death of Augustus II the Strong, the majority of the GDL and Polish nobility elected France-supported Stanislaw Leszczynski as the new ruler. However, after an intervention by Russia and Austria, noblemen loyal to these countries elected Augustus III the Strong as the king. A war broke out. After a fierce struggle, Leszczynski’s supporters were defeated. Judging from Seimas meeting and conference journals, GDL envoys were quite active participants in Seimas meetings and conferences during the conflict and made numerous speeches. Their speeches depended on the circumstances of Seimas meetings. The most topical issues included withdrawal and control of foreign troops as well as taxes. GDL was rarely highlighted as a separate country. Tackling important issues, GDL envoys often used common phrases in their speeches, rarely named particular persons, and provided constructive proposals. Key decisions were made behind the scenes rather than during meetings.

ISSN:
1648-9896; 1822-749X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9049
Updated:
2022-10-19 10:33:55
Metrics:
Views: 18    Downloads: 1
Export: