Tėvų konsultavimo ikimokyklinėje įstaigoje poreikiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tėvų konsultavimo ikimokyklinėje įstaigoje poreikiai
Alternative Title:
Parent Consultation Needs in Preschool Institutions
In the Journal:
Keywords:
LT
Ikimokykinis ugdymas / Preschool education; Konsultacijos tėvams; Poreikiai.
EN
Consultations for parents; Needs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami tėvų konsultavimo ikimokyklinėje įstaigoje poreikiai. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad tėvų konsultavimas ikimokyklinėje įstaigoje turėtų remtis tėvų poreikiais konkrečioje bendruomenėje. Ikimokyklinių įstaigų auklėtojai dažniausiai susiduria su vaikų elgesio problemomis, auklėtinių agresyvumu. Tėvai turi pakankamai didelį poreikį konsultuotis ir dėl iškilusių problemų dažnai konsultuojasi su auklėtojomis. Tėvai dažniausiai su auklėtojomis konsultuojasi dėl vaikų santykių grupėje, vaikų atsisakymo valgyti tam tikrus patiekalus; nenoro tvarkyti žaislus ir kitus daiktus; vaikų melavimo ir fantazavimo; vaikų sunkios adaptacijos darželyje; kalbinių sutrikimų; dėl vaikų mušimosi su tos pačios grupės vaikais; dėl vaikų agresyvumo santykiuose su tėvais. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the need for parent consultations at preschool institutions. Research data analysis revealed that parent consultation in preschool institutions should be based on parents’ needs in a particular community. Tutors at preschool institutions often encounter problems with children’s behaviour and aggressiveness. Parents have a sufficient need for consultations and often consult tutors about the problems that arise. Parents usually consult with tutors in the area of relationships with their children’ children’s refusal to eat certain meals; unwillingness to put their toys and other things in order; lying and fantasizing; difficult kindergarten adaptation; linguistic disorders; children’s fighting with other children in the same group; children’s aggressiveness in relations with their parents.

Related Publications:
Socializacija ir ugdymas vaikystėje : vadovėlis pedagogikos specialybių studentams / Audronė Juodaitytė. Vilnius : Petro ofsetas, 2002. 298 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9015
Updated:
2013-04-28 16:52:20
Metrics:
Views: 16
Export: