Litewskie piśmiennictwo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Litewskie piśmiennictwo
Keywords:
LT
19 amžius; 18 amžius; 16 amžius; 13 amžius; Viduramžiai; Barokas / Baroque; Renesansas / Renaissance.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama senosios lietuvių raštijos raida XIII-XVIII amžiais. Ji skirstoma į Viduramžių (XIII-XVI a. pradžia), Renesanso (XVI a. pradžia-pabaiga), Baroko (XVII-XVIII a. vidurys) ir Apšvietos (XVIII a. vidurys-XIX a. pradžia) epochas. Apžvalgos pagrindą sudaro Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje lietuvių kalba sukurti raštai. Ši raštijos paminklų nomenklatūra dar išplėsta, prijungus kūrinius lietuvių kalba, sukurtus ir išspausdintus Prūsijos Kunigaikštijoje (Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Danielius Kleinas, Kristijonas Donelaitis), taip pat ne lietuvių, o kitomis raštui vartotomis kalbomis, pirmiausia rusėnų, lotynų ir lenkų, Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje sukurtus ir išspausdintus raštijos paminklus (Lietuvos metraščiai, Lietuvos Statutai, Venclovas Mikalojaitis (Michalo Lituanus), Augustinas Rotundas, Motiejus Strijkovskis, Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Albertas Kojalavičius-Vijūkas ir kt.). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių raštija; Viduramžiai; Renesansas; Barokas; Šviečiamasis amžius.

ENThe article discusses the development of the old Lithuanian writing in 13th- 18th century. This period consist of the following epochs: Middle Ages (13th – the beginning of 14th century), Renaissance (from the beginning till the end of 15th century), Baroque (17th – the middle of 18th century), and Enlightening (the middle of 18th century – the beginning of 19th century). Papers created in the Grand Duchy of Lithuania constituted the basis of the survey. This nomenclature of monuments to Lithuanian writing was expanded by Lithuanian works produced and published in the Duchy of Prussia (Martynas Mažvydas, Jonas Bretkūnas, Danielius Kleinas, and Kristijonas Donelaitis), as well as works created in other languages then used for writing, i.e. Russian, Latin, and Polish, and writing monuments created and issued in the Grand Duchy of Lithuania (Lithuanian Chronicles and Statutes; Venclovas Mikalojaitis (Michalo Lituanus), Augustinas Rotundas, Motiejus Strijkovskis, Motiejus Kazimieras Sarbievijus, Albertas Kojalavičius-Vijūkas, etc.).

ISBN:
8324205497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8997
Updated:
2013-04-28 16:52:11
Metrics:
Views: 25
Export: