Būsimieji mokytojai apie reikšmingiausius mokyklinių metų įvykius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Būsimieji mokytojai apie reikšmingiausius mokyklinių metų įvykius
Alternative Title:
Future teachers about most significant events of school years
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 63, p. 174-180
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTRengdami pedagogus, ypač daug dėmesio skiriame būsimųjų mokytojų gebėjimui dirbti veiksmingai, jų atvirumui ir pasirengimui kaitai bei inovacijoms. Vienas iš šio darbo sėkmės garantų – studento motyvacija ir aspiracijos, kurias išsiaiškinome remdamiesi studijų pradžioje atlikta būsimųjų mokytojų gyvenimo patirties analize. Tyrime dalyvavo 240 Gamtos mokslų fakulteto I ir II kursų studentų. Taikydami refleksijos metodą sukaupėme informatyvios tiek kognityvinio, tiek emocinio – vertybinio lygmenų medžiagos. Atlikę analizę, išskyrėme tris asmeninių išgyvenimų grupes, kurias lėmė įvairūs veiksniai, tarp jų ir mokytojo asmenybė. [Iš leidinio]

ENPreparation of pedagogues focuses on the ability of future teachers to work efficiently, their openness and readiness for changes and innovations. One of the guarantees of this work is students’ motivation and aspirations, which were revealed in an analysis of life experience of future teachers at the beginning of their studies. The study involved 240 first- and second-year students of the Faculty of Natural Sciences. With the help of the reflection method, we accumulated informative data about cognitive and emotional levels. An analysis revealed three groups of personal experiences determined by various factors including personality of a teacher.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8983
Updated:
2018-12-20 22:55:37
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: