Antano Vienuolio "Paskenduolė" ir motyvo sklaida XIX amžiaus pabaigos-XX amžiaus pradžios Vakarų literatūroje ir mene

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antano Vienuolio "Paskenduolė" ir motyvo sklaida XIX amžiaus pabaigos-XX amžiaus pradžios Vakarų literatūroje ir mene
Keywords:
LT
Antanas Vienuolis; Mirtis / Death; Modernizmas / Modernism; Moterys / Women; Socialinės problemos / Social problems; Vienuolijos / Monasteries; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas - atskleisti lietuvių rašytojo kūrinio sąsajas su XIX-XX amžių sandūros tendencijomis Vakarų Europos literatūroje ir mene. Lyginimas atliekamas, kiek įmanoma, sinchroniniu pjūviu; Gero von Wilperto pastebėjimu, sinchroniškai išsidėsčiusių skirtingų nacionalinių literatūros reiškinių gretinimas leidžia išryškinti jų panašumus ir skirtumus8. Tyrinėjimo centre atsiduria komparatyvistikai svarbus skirtingus kultūros laukus jungiančio motyvo (šiuo atveju - paskenduolės, implikuojančios moters, gamtos ir mirties vienovę) aptarimas. Giminingų motyvų skirtingose literatūrose lyginimas komparatyvistikai gali būti itin vaisingas9. [Iš straipsnio, p. 161]Reikšminiai žodžiai: Antanas Vienuolis; Fatališkumas; Gamtos antropomorfizacija; Literatūra; Mirusi moteris; Mirusios moters vaizdavimas; Modernizmas; Moteriškumas; Moters mirties estetizacija; Moterų savižudybė literatūroje; Motyvo sklaida; Paskenduolė; Skenduolės motyvas; Vakarų Europos literatūra, XIX a. pabaiga – XX a. pradžia; Vandens moterys; Aestheticization of a women's death; Antanas Vienuolis; Anthropomorphization of nature; Dead woman; Depiction of a dead woman; Dissemination of motive; Drowning motif; Fatality; Female suicide in the literature; Femininity; Lithuanian literature; Modernism; The drowned; Water women; Western European literature, end of the 19th – early of the 20th centuries; „Paskenduolė".

ISBN:
9955568127
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89675
Updated:
2021-02-02 19:08:37
Metrics:
Views: 120
Export: