Krikščioniškosios kultūros tradicija Antano Baranausko kūryboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškosios kultūros tradicija Antano Baranausko kūryboje
Alternative Title:
Christian cultural tradition in Antanas Baranauskas' works
Keywords:
LT
Antanas Baranauskas; Anykščiai; Lietuva (Lithuania); Barokas / Baroque; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Poezija / Poetry; Šventieji / Saints; Literatūros istorija / Literary history.
Summary / Abstract:

LTAntano Baranausko kūrybai tyrinėti parankūs kultūros istorijos ir kultūros filosofijos požiūriai. Straipsnyje siūloma į Baranausko tekstus pažvelgti kaip į krikščioniškosios kultūros interpretacinę formą, kurioje įmanu aptikti Viduramžių ir Baroko kultūrų "pėdsakus". Viduramžių ir Baroko kategorijos suprantamos ne vien siaurąja istorine ar literatūrine-stilistine prasme, bet traktuojamos ir iš kultūrinės-psichologinės perspektyvos1. Nauja literatūrinė patirtis gimsta iš senosios tradicijos, o senoji tęsiasi naujose literatūrinio bei kultūrinio diskurso formose. Tipologinės interpretacijos tikslas - parodyti, kokiu būdu ir kaip Baranausko poemose kaip interpretaciniame kultūros dokumente funkcionuoja ir sąveikauja viduramžiškumo ir barokiškumo recidyvai. Baranausko literatūrinės savimonės kontekste šios kategorijos traukia suvokėjo dėmesį kaip galimų paralelių šaltinis. [Iš straipsnio, p. 132]Reikšminiai žodžiai: Antanas Baranauskas; Barokas; Didaktinė retorinė poema; Dievas-Būtis; Katalikybė; Krikščioniškoji filosofija; Krikščioniškoji kultūra; Literatūra, XIX a.; Metafizinis teatras; Tipologinė interpretacija; Viduramžiai; Šv. Augustinas; Šv.Augustinas; Antanas Baranauskas; Baroque; Catholicism; Christian culture; Christian philosophy; Didactic rhetorical poem; God-Being; Lithuanian literature, 19th century; Metaphysical theater; Middle Age; Saint Augustine; St. Augustine; Typological interpretation.

ENA. Baranauskas' poems are interpreted as a document of Christian cultural forms in which we can find the Middle Age and Baroque cultural signs. These cultures represented and embodied catholic thinking tradition looking from the point of cultural philosophy and cultural history. Baranauskas’ poems, except the poem The Forest of Anykščiai, expressed the ideas of Christian faith represented the medieval Augustino catholic way of thinking. Baranauskas' baroque imagination distinctly appeared in didactic rhetoric poem The Cod Birch and Charity which embodied a baroque metaphysical theatrical consciousness structure. That is why the existensial drama of nation is expressed by baroque corporal metaphors symbolizing Lithuanian people's emotional condition. [From the publication]

ISBN:
9955568127
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89666
Updated:
2021-02-02 19:08:36
Metrics:
Views: 34
Export: