Neformalaus chemijos mokymo bendrojo lavinimo mokykloje ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformalaus chemijos mokymo bendrojo lavinimo mokykloje ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of the informal chemistry learning at the secondary school
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 62-69
Summary / Abstract:

LTGilėjant ir platėjant mokyklų reformai, keičiamas chemijos ugdymo turinys, ieškoma efektyvesnių mokymo ir mokymosi būdų, tačiau mokinių domėjimasis chemijos dalyku vis tiek mažėja. Tai skatina plėtoti ir tobulinti papildomojo ugdymo sistemą ir ypač neformalųjį ugdymą. Kita vertus, neformalus chemijos mokymas bendrojo lavinimo mokyklose dar nėra pakankamai tirtas. Straipsnyje nagrinėjami neformalaus chemijos mokymo bendrojo lavinimo mokyklose ypatumai: apibendrinama Lietuvos chemijos mokytojų nuomonė apie neformalųjį šio dalyko mokymą, nustatomi ryškesni veiksniai, trukdantys efektyviam neformalaus chemijos mokymo funkcionavimui, numatomos chemijos popamokinės veiklos gerinimo prielaidos. Pristatomas atliktas tyrimas, kuriuo siekta išanalizuoti papildomojo ugdymo reformuojamoje mokykloje būklę bei atskleisti tokios veiklos vaidmenį. Tyrime dalyvavo 92 įvairių bendrojo lavinimo mokyklų chemijos mokytojai, organizuojantys ir tiesiogiai neorganizuojantys chemijos popamokinę veiklą. Atlikta duomenų analizė atskleidė, kad sumažinus finansavimą už papildomą ugdymą įvairiose šalies mokyklose atsiranda nevienodos sąlygos organizuoti chemijos popamokinę veiklą. Iš esmės chemijos popamokinė veikla priklauso nuo mokyklos vadovybės ir mokytojo iniciatyvos ir sumanumo. Jaunesni mokytojai mažiau vertina ir organizuoja chemijos popamokinę veiklą. Gimnazijos chemijos mokytojai aktyviau nei bendrojo lavinimo mokyklų vidurinių mokyklų mokytojai organizuoja reikšmingus projektinius darbus mokyklos, šalies ir tarptautiniu mastu.

ENThere are analysed the peculiarities of the informal chemistry learning at the secondary school in this article. There are presented the results of the anonym inquest. The results were obtained by inquest of 92 chemistry teachers. It was established by the research that after reduction of finances for supplementary training in various schools of the republic becomes the conditions for organisation of the chemistry activity after school hours different. Because it depends on initiative and quickness of wit of school direction and teacher. It was noticed that the most urgent problems of the organization of chemistry activity after schools hours today are as follows: lack of finance, bad material basis of schools, lack of initiative and creativity of teachers. By comparing answers from young teachers and teachers that have and experience of 10 years of training at the school was found statically important difference. It shows that younger teachers estimate the chemistry activity after lessons less and organize it more rarely. It turned out by the research that chemistry teachers of gymnasia's organize various projects of chemistry on a school, country and international scale more often that teachers of secondary schools. The leading of profile teaching and project works decrease the importance of chemistry activity after lessons. The informal training should be integrated with formal training by working under new conditions. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8952
Updated:
2018-12-17 10:59:40
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: