Jaunųjų fizikų mokykla "Fotonas" - moksleivių kūrybingumo ugdymo priemonė : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunųjų fizikų mokykla "Fotonas" - moksleivių kūrybingumo ugdymo priemonė: disertacija
Alternative Title:
Junior physicists' school Photon as instrument for education of student creativity
Publication Data:
Šiauliai, 1999.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Šiaulių universitetas, 1999. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTMokinių kūrybingumo atskleidimas ir kūrybingumo tobulinimas svarbus šių dienų ugdymo procese. Pirmą kartą Lietuvoje nagrinėjamas 16 – 18 metų moksleivių kūrybingumas fizikos neformaliojo papildomo ugdymo veikloje. „Fotono“ mokyklos veikla remiasi humanistinio ugdymo principais, kas ypač aktualu pertvarkant mokymą vidurinėje mokykloje. Moksleivių kūrybingumo ugdymo plėtros „Fotono“ mokykloje analizė, pateikiama disertacijoje, atskleidžia įvairius moksleivių kūrybingumo lavinimo būdus. Darbo autorė siekia, apibendrindama „Fotono“ mokyklos 26 metų veiklos patirtį, ištirti bei nustatyti moksleivių kūrybingumo ugdymo galimybes ir tendencijas. Jaunuolių kūrybingumo ugdymo svarba bei galimybės analizuojamos pedagoginiu ir psichologiniu aspektais, bandomi nustatyti moksleivių kūrybingumo ugdymo „Fotono“ mokykloje privalumai bei trūkumai. Darbe iškelta hipotezė, jog moksleiviams, pasižymintiems aukšta mokymosi motyvacija bei mokslumu, kūrybingumo ugdymui nepakanka vidurinės mokyklos teikiamų galimybių, iškyla būtinybė ieškoti kitų ugdymo priemonių po pamokų. Viena iš tokių ugdymo priemonių yra „Fotonas“, kurioje neakivaizdžiai ir stacionariai plėtojamas moksleivių kūrybingumas. Disertacijos metodologinis pagrindas – humanistinė pedagogika, kognityvinė psichologija ir pedagogika. „Fotono“ mokyklos veiklos principai leidžia jaunuoliams tenkinti saviraiškos poreikius, dirbti nejaučiant baimės ir prievartos. Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados, patvirtinančios hipotezę ir rekomendacijos, kaip skatinti moksleivių kūrybingumą vidurinėje mokykloje ir užmokyklinio ugdymo įstaigose.

ENExposure and enhancement of school students’ creativity carries vital importance in today’s educational process. For the first time in Lithuania, a survey is made of the creativity of students aged 16-18 in the physicist informal auxiliary education. Operations of the Photon school are based on humanistic educational principles, which is significant in the restructuring of teaching activities in secondary schools. The analysis of the improvement of student creativity in Photon presented in the dissertation reveals various ways to enhance the creative abilities. The author aims to summarise the 26 years of the school’s work in order to explore and determine possibilities and tendencies for enhancement of creative abilities of school students. The importance and possibilities of creative education of youth are analysed in pedagogical and psychological aspects, advantages and shortcomings of creative education at Photon are listed. A hypothesis is made in the paper that the possibilities offered by schools of general education are insufficient for creative education of students with high learning motivation and aptitude – they are faced with the necessity of searching for other forms of development after school. The Photon school is one of the forms, providing distance and stationary development of students’ creative abilities. The basis of the dissertation’s methodology lies in humanistic pedagogy, cognitive psychology and pedagogy. Principles of Photon operations enable young people to satisfy their needs for self-expression and work without fear and coercion. Conclusions are drawn to verify the hypothesis and recommendations are made to promote creativity in schools and extracurricular institutions.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11452
Updated:
2022-02-07 20:09:05
Metrics:
Views: 33
Export: