Gamtamokslinio kurso "Gamta ir žmogus" pamokos : penktųjų ir šeštųjų klasių mokinių požiūris (lyginamoji analizė)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gamtamokslinio kurso "Gamta ir žmogus" pamokos: penktųjų ir šeštųjų klasių mokinių požiūris (lyginamoji analizė)
Alternative Title:
Classes of a natural science course "Nature and man": attitude of pupils of fifth and sixth grades (comparative analysis)
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 59, p. 45-49
Keywords:
LT
Integracija / Integration; Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama penktųjų ir šeštųjų klasių mokinių nuomonė apie gamtos pažinimo pamokas. Empiriniai duomenys - žvalgomojo tyrimo (anoniminės anketinės apklausos) rezultatai. Kreipiamas dėmesys į veiksnius, formuojančius teigiamą arba neigiamą mokinių nuostatą į dėstomąjį dalyką. Didžiosios dalies penktosios ir šeštosios klasės mokinių požiūris į gamtos pažinimo pamokas yra teigiamas. Tyrimas leidžia teigti: teigiamą nuostatą lemia didaktinė medžiaga, pedagogo profesiniai gebėjimai, asmeniniai mokinių motyvai ir amžiaus ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Požiūris; Nuostata; Integracija; Gamtamokslinis ugdymas; Attitude; Disposition; Integration; Education of natural sciences.

ENThe article analyzes the attitude of pupils of fifth and sixth grades towards nature study classes. Empirical data are results of a survey (anonymous questionnaire). Attention is emphasized to factors that form positive or negative attitude of pupils towards the taught subject. Attitude of the majority of fifth and sixth grade pupils towards nature study classes is positive. The research allows stating that the positive attitude is determined by didactic materials, professional skills of a teacher, personal motives of the pupils and specific characteristics of age.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8948
Updated:
2018-12-20 22:55:33
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: