Spirituality as the basis for holistic education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Spirituality as the basis for holistic education
Alternative Title:
Dvasingumas kaip pagrindas holistiniam ugdymui
In the Book:
Holistic education / Detlev Lindau-Bank/Klaus-Dieter Scheer (ed.). Vechta: Vechtaer Verl. für Studium, Wiss. und Forschung, VVSWF, 2005. P. 133-143
Keywords:
EN
Attitudes towards values; Emotional experiences; Holistic education; Internalisation of spiritual values; Spirituality.
Summary / Abstract:

LTŠis straipsnis atskleidžia ir aktualizuoja dvasingumo topiką postmodernioje visuomenėje. Holistinis ugdymas yra ypatingai susijęs su dvasine žmogaus egzistencija. Atsižvelgdamos į amžiaus paradoksus, kurie liudija ne tik socialinius, politinius ir technologinius pasiekimus, bet taip pat ir labai akivaizdžias moralines ir egzistencines problemas, autorės pabrėžia dvasinio ugdymo svarbą. Pateikiamas dvasingumo modelis artimai susijęs su vertybėmis grįstu ugdymo turiniu ir tuo pačiu metu su visais ugdymo procesais. Dvasinis ugdymas tampa pagrindiniu holistinio ugdymo aspektu, kuris palaiko asmenybės dvasinį buvimą. Dvasingumo, kaip integralaus ir tarpdisciplininio fenomeno, problema yra holistinio ugdymo prioritetas. Šiame straipsnyje taip pat svarstomi kognityviniai ir emociniai moksleivių nuo 7 iki 9 ir nuo 10 iki 11 klasės ypatumai. Pastebėta, jog vyresni mokiniai skiria daugiau dėmesio dvasinei pusiausvyrai, nepriklausomybei ir pasitikėjimui savimi, o jaunesni – dvasinei pusiausvyrai, užuojautai, nesavanaudiškam rūpesčiui, pasiaukojimui. Tiriant paauglių ir jaunimo dvasines vertybes ir požiūrį į jas, buvo remiamasi tiesos, gerumo ir grožio sąvokų supratimu bei traktavimu. Atsižvelgiant į tuos ypatumus, kurie yra sunkiai apibrėžiami, padaromos išvados apie dvasinės išraiškos tendencijas paauglystės amžiuje ir ankstyvojoje jaunystėje. Taip pat pateikiamos galimos nuorodos, kokie turėtų būti dvasinio auklėjimo tikslai šiame amžiuje, svarstoma jų įgyvendinimo kokybė ir ištakos, nuo kurių priklauso dvasingumo integracijos galimybės.Reikšminiai žodžiai: Spirituality; Internalisation of spiritual values; Attitudes towards values; Emotional experiences; Holistic education.

ENThe article reveals and substantiates the topicality of spirituality in post-modern society. Taking into account the paradoxes of the century, which speak not only about social, political and technological achievements, but also about fast outspreading moral and existential problems the importance of spiritual education is highlighted. Spiritual education becomes the basic aspect of holistic education, which upholds a person's spiritual being. The issue of spirituality, as integral and interdisciplinary phenomenon, gains top priority in holistic education. The article also discusses the cognitive and emotional peculiarities of students in grades 7 to 9 and 10 to 11. With reference to the peculiarities under discussion, conclusions are drawn about the tendencies of spiritual expression in teen-age and early youth as well as about the relevant aims and goals of spiritual education in this century, upon the quality of implementation and the nature of which depend integral possibilities of spirituality. [From the publication]

ISBN:
3937870008
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8908
Updated:
2020-08-22 11:08:42
Metrics:
Views: 5
Export: