Ekonominė analizė, nacionalinis ekonominis mąstymas ir Lietuvos ekonominė mintis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekonominė analizė, nacionalinis ekonominis mąstymas ir Lietuvos ekonominė mintis
Alternative Title:
Economic analysis, national economic thinking and the economic thought of Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2005, t. 72 (2), p. 46-58
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ekonominis mąstymas; Ekonominiai tyrimai.
Keywords:
LT
Ekonominiai tyrimai; Ekonominis mąstymas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas teorinės ekonominės analizės ir ekonominės minties santykis, aptariama nacionalinių ekonominių mokyklų raida, apibūdinama, kokius klausimus daugiausia nagrinėjo XX a. Lietuvos ekonominė mintis. Mėginama suformuluoti Lietuvos taikomųjų ekonominių tyrimų uždavinius ir numatyti visuomenės ekonominio mąstymo ugdymo būdus. Išryškinama, kurie XX a. ekonomikos mokslo pasiekimai ir teorijos labiausiai lėmė taikomuosius ekonominius tyrimus, jų rezultatai. Konstatuojama, kad ekonominių teorijų įvairovė – pagrindinis XX a. ekonomikos mokslo raidos bruožas. Straipsnio autorius, pasinaudodamas literatūra (1–5; 7; 9; 25–28), pratęsia savo ankstesnius tyrinėjimus (14–24) užsienio ir metodologiniais istoriniais Lietuvos ekonomikos mokslo klausimais. [Iš leidinio]

ENThe article discusses the relationship between theoretical economic analysis and economic thought, the development of national economic schools of thought, and the question of which issues were most discussed in 20th century Lithuania. The article endeavours to formulate objectives for Lithuanian applied economic research and to devise ways to educate the public more in matters of economics. It clarifies which achievements and theories of 20th century economic scholarship had the most effect on applied economic research and its results. It asserts that the variety of economic theories abounding was a basic feature of the development of economic studies in the 20th century. The author draws on references from the literature (1–5; 7; 9; 25–28) to follow on from his earlier studies (14–24) on international questions and questions of the methodology of historical Lithuanian economic research. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/89
Updated:
2018-12-20 23:03:42
Metrics:
Views: 41    Downloads: 21
Export: