Psichologinės vadybos problemos mokykloje : santykių sritis - vadovas ir mokytojas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichologinės vadybos problemos mokykloje: santykių sritis - vadovas ir mokytojas
Alternative Title:
Psychosocial problems of management in school: investigation of relations area: "manager – teacher”
In the Journal:
Pedagogika. 2002, 61, p. 181-188
Notes:
Reikšminiai žodžiai: švietimo vadyba; Psichosemantika; Turinio analizė; Kategorijų reitingas; Kategorijų vidinė struktūra.
Keywords:
LT
Kategorijų reitingas; Kategorijų vidinė struktūra; Psichosemantika; švietimo vadyba; Turinio analizė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami švietimo vadybos diagnostikos tyrimo rezultatai. Pagrindinis empirinės informacijos šaltinis tyrime buvo bendrojo lavinimo mokyklų vadovų (187 direktorių ir jų pavaduotojų) nuomonė socialinių profesinių santykių vadybos mokykloje klausimais. Šis informacijos šaltinis lėmė ir pagrindinių tyrimo metodų - anoniminės apklausos raštu bei turinio analizės - pasirinkimą. Pradiniame tyrimo etape, klasifikuojant empirinius teiginius, panaudota kokybinė turinio analizė. Vėliau, sudarius ir validavus kategorijas, pereinama prie kiekybinės turinio analizės. [Iš leidinio]

ENResults obtained from a specific education management diagnostic research, combining quantitative and qualitative methods, are presented in the article. The sphere of management diagnostic implementation is education institutions, i.e. schools. The source of the presented information is the opinion of 187 head teachers on socio-professional relations between them and teachers. An anonymous survey is a methodological basis of the research. At the initial stage a qualitative content analysis was used to categorise “free answers”. At the next stage, having formed and applied validity of the categories, a quantitative content analysis was made. The latter has given an opportunity to formulate lows of psycho-semantic derivatives rating and taxonomy applying methods of descriptive statistics and cluster, factor and contingency analysis. The research could be defined as a methodological triangular experiment of qualitative and quantitative content analysis.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8897
Updated:
2018-12-17 10:59:37
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: