Nesutarimai ir kovos dėl lyderystės tarp Lietuvos komunistų 1935-1937 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nesutarimai ir kovos dėl lyderystės tarp Lietuvos komunistų 1935-1937 m
Alternative Title:
Conflicts and struggle for leadership within the Lithuanian Communist Party in 1935-1937
In the Journal:
Lietuvos istorijos metraštis [Yearbook of Lithuanian History]. 2019, 2019/1, p. 101-125
Keywords:
LT
Komunizmas; LKP; Trockizmas; Tarpukario komunistai; Nepriklausoma Lietuva; Zigmas Angarietis; Vincas Kapsukas; Komintemas.
EN
Communism; LCP; Trotskyism; Inter-war Communists; Independent Lithuania; Zigmas Angarietis; Vincas Kapsukas; Comintern.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami nesutarimai tarp Lietuvos komunistų 1935-1937 m. Jie prasidėjo nuo Lietuvos komunistų partijos (LKP) lyderių Vinco Mickevičiaus-Kapsuko ir Zigmo Aleksos-Angariečio nesutarimų. Po V. Kapsuko mirties 1935 m. Z. Angarietis norėjo konsoliduoti valdžią savo rankose ir susilpninti buvusių V. Kapsuko rėmėjų įtaką. Jam prieštaravę, kitaip LKP veikimą ir jos taktiką įsivaizdavę LKP CK sekretoriato nariai Aizikas Lifšicas ir Karolis Grosmanas buvo pašalinti iš sekretoriato. Nesutikę su tuo, jie siekė, kad toks sprendimas būtų panaikintas, ir kreipėsi į Komintemo vadovybę, taip pat įvairiai trukdė naujai LKP CK vadovybei Kaune. Galiausiai A. Lifšicas buvo apkaltintas trockizmu ir pašalintas iš LKP. [Iš leidinio]

ENThe article analyses conflicts between Lithuanian Communists in 1935-1937. Leaders o f the Lithuanian Communist Party (LCP) Vincas M ickevičius-Kapsukas and Zigmas Angarietis were responsible for the escalation o f such conflicts. After V. Kapsukas’ death in 1935, Z. Angarietis wished to consolidate the power in his hands and weaken the influence o f former V. Kapsukas’ followers. Members o f the LCP Central Committee Aizikas Lifšicas and Karolis Grosmanas who opposed him, as they had a different vision as to how the LCP should operate and what tactics it should pursue, were expelled from the secretariat. They disagreed with such decision and, seeking to repeal it, appealed to the Comintern leadership as well as tried to disturb the work o f the new LCP Central Committee leadership in Kaunas. Finally, A. Lifšicas was accused o f Trotskyism and expelled from the party. [From the publication]

ISSN:
0202-3342; 2538-6549
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88899
Updated:
2020-10-29 12:23:39
Metrics:
Views: 50
Export: