Tarptautinės organizacijos unikalių kompetencijų formavimo analizė: kokybinis tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tarptautinės organizacijos unikalių kompetencijų formavimo analizė: kokybinis tyrimas
Alternative Title:
Analysis of the formation of unique competencies in an international organisation: qualitative research
In the Journal:
Regional formation and development studies. 2020, Nr. 2 (31), p. 137-147
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Intelektinis kapitalas; Konkurencinis pranašuma; Konkurencinis pranašumas; Organizacijos kompetencijos; Tarptautinė organizacija; Unikalumas; Competitive advantage; Intellectual capital; International organisation; Management; Organisation competence; Organization competence.
Keywords:
LT
Intelektinis kapitalas; Konkurencinis pranašuma; Konkurencinis pranašumas; Organizacijos kompetencijos; Tarptautinė organizacija; Unikalumas.
EN
Competitive advantage; Intellectual capital; International organisation; Management; Organisation competence; Organization competence.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta išanalizuoti organizacijos kompetencijų koncepciją Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėje literatūroje, sukurti organizacijos unikalių kompetencijų formavimo vertinimo metodologiją bei išanalizuoti tarptautinės organizacijos unikalių kompetencijų formavimo Lietuvos atveju aspektus. Suformuluota organizacijos kompetencijų samprata bei nustatyta, kad organizacijos kompetencijos gali būti pagrindinės ir nepagrindinės, vidinės ir išorinės. Be to, egzistuoja glaudus ryšys tarp kompetencijų formavimo ir intelektinio kapitalo valdymo, kas suponuoja konkurencinio pranašumo įgijimą. Atliekant empirinį tyrimą taikytas kokybinio tyrimo metodas – iš dalies struktūruotas individualus (giluminis) interviu. Tyrimo imtis sudaryta ekstremaliojo (deviantinio) atvejo atrankos būdu. Apdorojant gautus duomenis remtasi turinio (content) analize. Atliktas tyrimas papildė organizacijos kompetencijų žinias ir leido sukurti unikalių kompetencijų, pagrįstų intelektiniu kapitalu, įvertinimo metodiką. Ištirtas atvejis atskleidė, kad organizacija rūpinasi savo vidinių kompetencijų formavimu. [Iš leidinio]

ENModern and rapidly changing environmental conditions presuppose that organisations have to be extremely flexible and responsive to change, and have to manage their tangible and intangible resources more effectively. Organisations acquire specific and unique competencies thanks to the management of these resources. Effective development and the management of unique competencies enable an organisation to gain a competitive advantage, and generate ever greater added value in the long term. This point is very important in the global, international context. The basis for the formation of the organisation’s unique competencies is the use and management of intellectual capital. The research aim is to analyse aspects of the formation of the unique competencies of an international organisation in the case of Lithuania. The empirical analysis and the evaluation of aspects of the formation of unique competencies is based on the method of qualitative research: semi-structured individual (in-depth) interviews. Content analysis is used to process the data obtained.The concept of an organisation’s competencies is formulated as result. It was found that the organisation’s competencies can be divided into internal and external. It was also found that there is a close link between the formation of competencies and intellectual capital management processes. The research conducted has deepened the knowledge of an organisation’s competencies, and allowed the development of a methodology for the assessment of unique competencies based on intellectual capital. The qualitative research method was used to investigate and evaluate aspects of the formation of unique competencies of an international organisation in Lithuania. The conceptual model developed and approved during the research is suitable for medium-size and large organisations. In addition, the model is more suited to service providers, due to the lack of clarity of the product, the involvement of the customer in product development, and the flexibility and unexpectedness in providing services. The international organisation in Lithuania pays much more attention to the formation of its internal competencies. If the use of internal and external competencies becomes the dominant principle, such a network of agents (participants) acquires the character of an informal management mechanism, as trust becomes crucial in the organisation’s value system. In this way, the organisation can more effectively achieve a competitive advantage. [From the publication]

DOI:
10.15181/rfds.v31i2.2105
ISSN:
2029-9370
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88818
Updated:
2021-02-02 19:07:03
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: