Idiolekt Wojciecha Piotrowicza: słownictwo prozy autobiograficznej

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Idiolekt Wojciecha Piotrowicza: słownictwo prozy autobiograficznej
Alternative Title:
  • Idiolect of Wojciech Piotrowicz: a vocabulary of autobiographical prose
  • Vojciecho Piotrovičiaus idiolektas: autobiografinės prozos žodynas
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2020, 65, p. 87-102
Keywords:
LT
Apysakos; Autobiografinė proza; Idiolektas; Lietuvos lenkų inteligentija; Lietuvos lenkų literatūra; Lietuvos lenkų literatūra, XX a.; Rinktinė Moja czasoprzestrzen (Mano laiko erdvė); Voicechas Piotrovičius; Voicechas Piotrovičius (Wojciech Piotrowicz); Švenčionių rajonas; „Moja czasoprzestrzen“ („Mano laiko erdvė“).
EN
"Moja czasoprzestrzen" ("My Space-Time"); Autobiographical prose; Collection Moja czasoprzestrzen (My Space-Time); Idiolect; Polish inteligentsia in Lithuania; Polish literature of Lithuania; Polish literature of Lithuania, 20th century; Short stories; The Švenčionys district; Wojciech Piotrowicz.
Summary / Abstract:

LTVojciech Piotrovič (gim. 1940) yra Vilniaus poetas, prozaikas, literatūros vertėjas, žurnalistas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Yra keliolikos poezijos rinkinių ir autobiografinių prozos tomų autorius. Tarp V. Piotrovičiaus darbų yra ir vertimų. Dabartinių tyrimų objektas yra apysakų rinkinio Moja czasoprzestrzeń [Mano laiko erdvė] (2015) leksika. Tai prisiminimų proza, užrašyta standartine kalba, artima bendrinei lenkų kalbai, tačiau išlaikant regioninę specifiką. V. Piotrovičiaus idiolekte erudicinis bendrinės kalbos žodynas susitinka su gyvenimu kaime susijusia tarmine Švenčionių rajono apylinkių leksika. Jo idiolekto žodyne išskiriamos kelios leksemų grupės: šeimyninės kalbos posakiai, archaizmai, tarminiai žodžiai ir rusiški pokario skoliniai, vadinami „sovietizmais“. Šis straipsnis neišsemia V. Piotrovičiaus idiolekto turtų, tačiau tai yra bandymas užčiuopti pokario Lietuvos lenkų inteligentijos vartojamo žodyno fenomeną. [Iš leidinio]

ENWojciech Piotrowicz (born in 1940) is a Vilnius poet, prose writer, translator, journalist, social and cultural activist. He is the author of several poetry collections and volumes of memoirs. Research on which this paper is based consists of two main parts: we present the writer’s biography, which introduces a representative of the Polish intelligentsia in Lithuania, and an analysis of his lexis from his collection of short stories Moja czasoprzestrzeń (My Space-Time) (2015). The aim of the research is to investigate the lexical layers in the idiolect of the writer. Piotrowicz’s idiolect is the domain where the erudite vocabulary of the standard language blends in with the dialectical vocabulary of the Švenčionys district, in which words of rural life are frequent. In the vocabulary of his idiolect, we distinguish the following groups of lexemes: words from family language, archaisms, dialect words, and postwar Russian borrowings, referred to as “Soviet words”. The multi-layer nature of Piotrowicz’s idiolect is a result of a complicated reality on the border between cultures, languages, times, and evidence of changes in social stratification. To summarize the research results, it can be stated that the analysis of 179 words (phrases) from the writer’s individual language shows a world of concepts, thoughts, and values that are characteristic of representatives of the intelligentsia of peasant origin, born in the 1940s. The authors of the paper consider that this study is only a contribution toward determining the peculiarities of the Polish language spoken by the intelligentsia in Lithuania in the 20th century, and that this article does not exhaust all issues of Wojciech Piotrowicz’s idiolect. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln
ISSN:
2351-6895; 2424-6115
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88536
Updated:
2020-12-17 20:27:24
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: