Rytų Prūsijos gyventojų tautinio tapatumo problema Ullos Lachauer žurnalistiniuose portretuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Prūsijos gyventojų tautinio tapatumo problema Ullos Lachauer žurnalistiniuose portretuose
Alternative Title:
Problem of the Eastern Prussian national identity In Ulla Lachauer's journalistic portraits
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2004, t. 10, p. 87-93
Keywords:
LT
Rytų Prūsija; Vokietija; Klaipėda.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - analizuoti etninio tapatumo jausmą remiantis istorikės ir žurnalistės Ullos Lachauer išeivių iš Rytų Prūsijos (ir Klaipėdos krašto) po Antrojo pasaulinio karo biografijų rinkiniu. Tautinis tapatumas sociologų bei psichologų laikomas viena iš asmenybės tapatumo rūšių (be jos, išskiriamos etninė, kultūrinė, lyties, socialinė tapatybės), asmenybės savęs suvokimo dalimi, kuri išauga iš žinojimo, kokiai tautinei grupei priklauso asmuo. Apžvelgus kelias U. Lachauer aprašytu žmonių, kilusių iš buvusios Rytų Prūsijos, biografijas, galima padaryti tokias apibendrintas išvadas: 1) Tautinis tapatumas nėra nuolatinė ir nekintama asmens savybė; 2) Tautinis tapatumas dažniausiai kinta, kai keičiasi politinė ir visuomeninė santvarka, valstybių sienos. Tai objektyvus veiksnys; 3) Žmogus turi galimybę rinktis savo tautinį tapatumą - tai priklauso nuo jo charakterio ir valios ypatybių, jo moralinių nuostatų, gyvenimo patyrimo. Tai subjektyvus veiksnys, lemiantis asmens tautinį tapatumą; 4) Tautinis tapatumas dažnai priklauso nuo pasirinktos gyvenimo vietos, tačiau tai nėra visa lemiantis veiksnys. Asmeninė žmogaus praeitis gali lemti naują tapatybę (Rytų vokiečių tapatybės atvejis) arba faktišką tautinio tapatumo nebuvimą (Benno Gritzmacherio biografija).

ENThe objective of the article is to analyse the feeling of ethnical identity based on the collection of biographies of the East Prussian (including Klaipėda region) emigrants after the WW2 by a historian and journalist Ulla Lachauer. Sociologists and psychologists consider national identity as a kind of individual identities (in addition to ethnic, cultural, gender, and social identity), a part of self-consciousness, which grows from the understanding what national group an individual belongs to. After reviewing few biographies of people from the East Prussia, described by U. Lachauer, the following general conclusions may by made: 1) national identity is not constant or unchangeable personal feature; 2) national identity often changes when political and public system change; 3) a man/woman may chose his/her national identity depending on his/her character, will, moral attitudes, and life experience, which is a subjective factor to national identity; and 4) national identity often depends of a place of living chosen, but this is not the main factor. Personal experience may influence the formation of new identity (for example, the identity of the East Germans) or actual absence of national identiy (the biography of Benn Gritzmacher).

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8843
Updated:
2018-12-20 23:01:19
Metrics:
Views: 70    Downloads: 3
Export: