Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu problematika Lietuvos teismų praktikoje
Alternative Title:
Issue of complicity with a non-identified person in Lithuanian case law
In the Journal:
Teisė. 2020, t. 116, p. 92-105
Keywords:
LT
Bendrininkavimas su nenustatytu asmeniu; Nuosprendžio grindimas prielaidomis; Nekaltumo prezumpcija; Baudžiamosios atsakomybės neišvengiamumas.
EN
Complicity with a non-identified person; Justification of a judgement by assumptions; Presumption of innocence; Inevitability of criminal liability.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, vadovaujantis Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Lietuvos ir užsienio valstybių teismų sprendimais, baudžiamuoju ir baudžiamojo proceso įstatymais, moksliniais straipsniais, išanalizuotas bendrininkavimas su nenustatytu asmeniu. Darbas susideda iš trijų dalių – pirmiausia analizuojama, kokios specifinės faktinės aplinkybės suponuoja bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu konstatavimą: iš teismų praktikos parenkama pavyzdžių, iliustruojančių dar 2009 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos pozicijos taikymą praktikoje, keliamas klausimas, ar tam tikrais atvejais teismų sprendimų argumentavimas nėra grįstas prielaidomis. Paskui kalbama apie bendrininkavimo su nenustatytu asmeniu ir nekaltumo prezumpcijos ryšį, teismų sprendimuose vartojamų formuluočių tinkamumą ir apskritai apie nekaltumo prezumpcijos svarbą ne tik teisminio nagrinėjimo, bet ir ikiteisminio tyrimo stadijos metu. Straipsnio pabaigoje aptariama baudžiamosios teisės esmė, jos paskirtis ir galimas nustatyto kaltinamojo baudžiamosios atsakomybės išvengimas. Straipsnis baigiamas išvadomis, atskleidžiančiomis pagrindinius analizuotos temos aspektus. [Iš leidinio]

ENIn accordance with the case law of the European Court of Human Rights, the case law of the Constitutional Court of the Republic of Lithuania, judgements of the Lithuanian and foreign courts, criminal and criminal procedure laws, scientific literature, the article provides for a deeper insight into the complicity with a non-identified person. The thesis consists of three parts. First of all, it analyses specific actual circumstances that imply the complicity with a non-identified person: examples have been taken from the case law that illustrate the application of the position shaped by the Supreme Court of Lithuania as early as in the year 2009; the thesis calls into question whether the reasoning of judgements in some cases is not based on bare assumptions. The thesis further deals with the links between the complicity with a non-identified person and the presumption of innocence, the appropriateness of the wording of court judgements and, in general, with the importance of the presumption of innocence both before and during the trial. Finally, the thesis provides for the discussion of the essence of the criminal law, its objective and possible evasion from the imposed criminal liability. To sum up, the thesis provides for some findings revealing the key aspects of the issue in question. [From the publication]

DOI:
10.15388/Teise.2020.116.6
ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88414
Updated:
2020-10-12 19:24:13
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: