Pasakos "Nauji karaliaus drabužiai" atšvaitai lietuvių poezijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasakos "Nauji karaliaus drabužiai" atšvaitai lietuvių poezijoje
Alternative Title:
The Reflections of the fairy-tale The Emperor’s New Clothes in the Lithuanian Poetry
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Poezija / Poetry; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje analizuojama tik ankstyvojo Anderseno kūrybos laikotarpio pasakos Nauji karaliaus drabužiai atspindžiai lietuvių poezijoje. Šiuo tyrinėjimu siekiama atskleisti kiek įmanoma daugiau ir skirtingesnių pasakos motyvų bei įvaizdžių panaudojimo lietuvių poezijoje atvejų, užfiksuoti jų semantikos kitimą. Viešai eksponuojamas karaliaus nuogumas – semantinė Naujų karaliaus drabužių dominantė. Kūrinyje parodytas žmogaus (karaliaus) santykis su savimi bei aplinka per santykį su vilkimu (ar nevilkimu) drabužiu. Įvairių kartų lietuvių poetai gana produktyviai ir kūrybingai naudojosi Anderseno pasakos motyvų, įvaizdžių, idėjų repertuaru. Tokie intertekstiniai žaidimai neretai padeda sukurti visiškai naujų ir gana netikėtų prasmių. Vis dėlto anderseniškoji Naujų karaliaus drabužių dvasia, absoliučios tiesos siekis, nepakantumas veidmainystei ir netiesai analizuotuose eilėraščiuose išlieka. Taip pat išlieka siekis jokiomis aplinkybėmis nesusitapatinti su socialine kauke, su visuomenės primestu drabužiu, o išlikti nuogam sau.Reikšminiai žodžiai: Pasakos; Eilėraščiai; Intertekstiniai žaidimai.

ENThe article deals with the study of how Andersen’s fairy-tales from the early oeuvre period and namely The New Emperor’s Clothes is reflected in the Lithuanian poetry. This study aims at revealing as many and as different as possible cases of using motives and images from the fairy-tale in the Lithuanian poetry, to record the changes in their semantics. Emperor’s nudity exposed to the public is a semantic dominant of The New Emperor’s Clothes. The fairy-tale shows person’s (Emperor’s) relation with himself and his environment through the clothes he wears (does not wear). Different generations of Lithuanian poets had employed the repertoire of Andersen’s fairy-tale motives, images and ideas in rather productive and creative way. Such intertextual games often help to create completely new and rather unexpected meanings. Though Andersen’s spirit of The New Emperor’s Clothes still remains in the poems analysed as well as the striving for absolute truth and intolerance of hypocrisy and lies. The aim to remain naked in front of yourself under any circumstances instead of identifying with the social mask or the clothes imposed the society also prevails.

ISBN:
9955568127
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8835
Updated:
2020-11-26 10:04:41
Metrics:
Views: 33
Export: