Valdymo problemos: teorija ir tendencijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valdymo problemos: teorija ir tendencijos
Editors:
Seilius, Antanas, redaktorius [edt]
Publication Data:
Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004.
Pages:
244 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Valdymas; Organizacija; Globalizacija; Regioninis planavimas; Ekonominė padėtis; Ekonominė politika; Management; Organization; Globalization; Regional planning; Economic policy; Lithuania; European Union; Europos Sąjunga (European Union).
Contents:
Pratarmė — 1. Regionų raidos tyrimas / Vilija Venckutė — 2. Aplinkos poveikis ir sėkmingo vadovavimo organizacijoms prielaidos / Antanas Seilius — 3. Vadovų darbo užmokesčio ryšys su įmonės darbo rezultatais / Antanas Bosas — 4. Globalizacija: iššūkis nacionalumui / Ligita Šimanskienė — 5. Organizacijų inovacinių strategijų kūrimo problemos / Arimantas Bronislovas Knašas — 6. Organizacijų vidaus aplinkos valdymas / Vytolis Kučinskas — 7. Lietuvos jūrų žuvininkystės ūkio konkurencingumo galimybės integruojantis į Europos Sąjungą / Violeta Grublienė.
Keywords:
LT
Ekonominė padėtis / Economic conditions; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Organizacija; Regionai ir regioninė politika / Regions and regional policy; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTŠiame atvirų rinkų pasaulyje organizacijos, norėdamos išlikti, turi globaliai konkuruoti. Globalizacijos procesai, vykstantys pastaruosius tris dešimtmečius, daugelį verslo organizacijų vadovų privertė keisti elgseną. Lietuvoje, kaip ir kitose Rytų bei Vidurio Europos šalyse, vykstantys dramatiški ekonomikos pokyčiai ir integracija į Europos Sąjungos ekonominę erdvę verčia organizacijų vadovus keisti mąstymą ir strategijas. Kadangi žmonės šiuo metu yra svarbiausias kapitalas, verslo organizacijų vadovams (verslininkams) iškyla aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų išsaugojimo problema. Tikėtina, kad reikės daugiau investuoti į atlyginimų kėlimą bei personalo ugdymą. Taigi akivaizdu, kad kintant išorinėms sąlygoms, turės kisti ir organizacijų valdymo tikslai, formos bei metodai. Ši kolektyvinė monografija - bendras Vadybos katedros dėstytojų darbas, nukreiptas į Vakarų Lietuvos regiono organizacijų konkurentiškumo didinimą globalizacijos ir regioninės plėtros sąlygomis, išnaudojant visas mokslo ir techninės pažangos, personalo mokymo bei pačių organizacijos vadovų sugebėjimo keistis galimybes. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9955585862
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88319
Updated:
2022-01-12 18:58:30
Metrics:
Views: 56
Export: