Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų antreprenerystės formavimasis lyčių lygybės politikos kontekste
Alternative Title:
Development of women entrepreneurship in the gender equality policy context
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2020, t. 19, Nr. 1, p. 139-149
Keywords:
LT
Lyčių lygybės politika; Moterų antreprenerystė; Moterys versle.
EN
Gender equality policies; Women entrepreneurship; Women in business.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama moderniojoje visuomenėje itin aktuali ekonominė moterų ir vyrų lygybė verslo sektoriuje, moterų antreprenerystės formavimosi problematika įgyvendinant lyčių lygybės politiką versle. Moterų dalyvavimas inovacijų, informacinių technologijų ir socialinio verslo kūrime yra prioritetinė sritis politinėje moterų ekonominio įgalinimo darbotvarkėje Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje. Straipsnyje, remiantis lyčių lygybės, moterų verslo finansavimo bei plėtros rodiklių ir literatūros analize Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, išryškinami tyrimo lauko svarbiausi aspektai, moterų antreprenerystei būdingi bruožai, moterų aktyvumo verslo sektoriuje kliūtys, analizuojama šeimos ir karjeros suderinimo problematika, galimybės plėtoti nuosavą verslą. Straipsnyje analizuojamos perspektyvos integruoti lyčių aspektą į strategiškai svarbias sritis, kuriose turi vykti pokyčiai norint įtvirtinti moterų ir vyrų lygybę verslo sektoriuje, paskatinti moteris aktyviau įsitraukti į verslą Lietuvoje, tai apima moterų atstovavimą finansinių įmonių valdybose, moterų verslo finansavimo užtikrinimą, į lygybė orientuotos šeimos politikos skatinimą, struktūrinius pokyčius šalies valdyme. [Iš leidinio]

ENFemale entrepreneurship plays a significant role in the improvement of the country's social policies and makes positive changes in the field of gender equality and women economic empowerment. Despite the fact that participation of women in innovation, information technology and social business development is a priority area in the political agenda for women's empowerment in Lithuania and the European Union, women still face greater barriers to establishing new enterprises, access funds and loans, and be an equal player in the business sector. The principle study areas of this issue are social and economic indicators in Lithuania and across the European Union, social gender roles in family and labour market, innovation policy, social and legal policies. Women entrepreneurs as a research subject are perceived as women innovators, creating successful businesses, leading innovative commercial projects, addressing economic and social situations of significant importance to society. An integrated and inclusive gender equality policy in the business sector should include equal access to business funding and business networks, improve social security system and legal frameworks, achieve equality in family roles and childcare, and promote women participation in innovative business activities through improving business skills and level of confidence. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88189
Updated:
2020-10-05 10:53:54
Metrics:
Views: 2
Export: