Combinatory potential of contrastive discourse markers in English and Lithuanian: a semantic functional analysis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Combinatory potential of contrastive discourse markers in English and Lithuanian: a semantic functional analysis
Alternative Title:
Kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinatorinis potencialas anglų ir lietuvių kalbose: semantinė-funkcinė analizė
In the Journal:
Lietuvių kalba. 2020, 14, 1 pdf (24 p.)
Keywords:
LT
Diskurso žymikliai; Kontrastą reiškiantys diskurso žymikliai; Kontrastą reiškiančių diskurso žymiklių kombinacijos; Kontrastą žymintys diskurso žymikliai; Kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijos; Tarpkalbinė perspektyva.
EN
Contrastive discourse markers; Contrastive discourse markers combinations; Cross-linguistic perspective; Discourse marker combinations; Discourse markers; Interlingual perspective.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pagrindiniai kokybiniai ir kiekybiniai kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijų parametrai tarpkalbinėje perspektyvoje – anglų ir lietuvių akademiniame, grožinės literatūros ir šnekamosios kalbos diskursuose. Remiantis tekstynų metodu, išskirtos kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijos lietuvių ir anglų kalbose, taip pat nustatyti pagrindiniai jų semantikos ypatumai, leidžiantys atlikti pragmatinę kontrasto funkciją. Be to, aptariamas šių žymiklių multifunkcionalumas anglų ir lietuvių kalbose, apibūdinamos ir kitos galimos tų pačių formų atliekamos funkcijos. Nustatant diskurso žymiklių kombinacijas, remtasi Fraserio (2013) diskurso žymiklių kombinacijos samprata ir kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijų klasifikacija. Tekstynų duomenys rodo, kad kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijų vartojimo ypatumus lemia ir konkreti kalba, ir diskurso tipas. Nustatyta, kad kontrastą žyminčių diskurso žymiklių kombinacijų vartojimas yra labiau paplitęs lietuvių kalboje. Šio tipo kombinacijos vyrauja lietuvių kalbos šnekamajame diskurse. Kita vertus, anglų kalboje kontrastą žyminčios diskurso žymiklių kombinacijos yra labiausiai paplitusios akademiniame diskurse. Be to, pastebėta, kad šioms kombinacijoms būdingas multifunkcionalumas, ypač pastebimas sakytinėje kalboje, kur kontrastą žyminčios diskurso žymiklių kombinacijos naudojamos iš įvairių paskatų - siekiant atkreipti adresato dėmesį, žymėti prieštaravimą, abejonę, t.t. Šiuo požiūriu diskurso žymiklių kombinacijų semantinę-funkcinę raidą galima sieti su (inter)subjektyvizacijos procesais. [Iš leidinio]

ENAlthough numerous studies have concentrated on individual discourse markers (henceforth, DMs) or their classes, little attention has been paid to their combinations, especially from a cross-linguistic perspective. Most of the studies are based on the English language data, whereas the combinatory potential of DMs in other languages remains largely unexplored. The present corpus-based study focuses on combinations of contrastive discourse markers (henceforth, CDMs) in English and Lithuanian by adopting Fraser’s (2013) approach to DMs. The aim of the study is to investigate the combinatory potential of CDMs in English and Lithuanian academic discourse, spoken discourse and fiction. The study presents a list of CDM combinations used in English and Lithuanian and investigates their semantic-pragmatic profile. [From the publication]

ISSN:
1822-525X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87964
Updated:
2020-12-17 20:25:44
Metrics:
Views: 28    Downloads: 2
Export: