Žygimanto Augusto knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje: knygų viršelių puošyba ir nauji duomenys apie proveniencijas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žygimanto Augusto knygos Vilniaus universiteto bibliotekoje: knygų viršelių puošyba ir nauji duomenys apie proveniencijas
Alternative Title:
Books of Sigismund II Augustus in Vilnius University Library: decorations of book covers and new data about provenances
In the Journal:
Knygotyra. 2020, t. 74, p. 35-95
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žygimanto Augusto biblioteka; Vilniaus universiteto biblioteka; Proveniencijos; Viršelio puošyba; Žygimanto Augusto superekslibrisas; Vilniaus knygrišiai; Krokuvos knygrišiai; Ruletės įspaudai; Pavieniai įspaudai; Ornamentiniai įspaudai; Library of Sigismund Augustus; Vilnius University Library; Provenances; Cover decoration; Supralibros; Ookbinders of Vilnius; Bookbinders of Kraków; Roulette embossing; Singular embossing; Ornamental embossing.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Krokuvos knygrišiai; Ornamentiniai įspaudai; Pavieniai įspaudai; Proveniencijos; Ruletės įspaudai; Vilniaus knygrišiai; Viršelio puošyba; Žygimanto Augusto biblioteka; Žygimanto Augusto superekslibrisas.
EN
Bookbinders of Kraków; Cover decoration; Ookbinders of Vilnius; Ornamental embossing; Provenances; Roulette embossing; Singular embossing; Supralibros.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami naujausi duomenys apie Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto asmeninio rinkinio knygas Vilniaus universiteto bibliotekoje. Iki šiol apie jas rašę autoriai neišsiaiškino visų viršelių puošybai panaudotų įspaudų, nenustatė šių knygų įrišimo vietų, neatskleidė visų jose esančių proveniencijų. Siekiant užpildyti šias žinių apie Žygimanto Augusto knygas Vilniaus universiteto bibliotekoje spragas, de visu buvo ištirti čia saugomų šio karaliaus asmeninės bibliotekos knygų viršeliai, aprašant visus juose rastus puošybos elementus. Iš naujo suregistruoti ir knygų nuosavybės ženklai. Aprašant ir sutikrinant šias knygas su kitais egzemplioriais, esančiais įvairiose pasaulio bibliotekose, buvo nustatytas VU bibliotekoje saugomų fizinių knygų (14) ir konvoliutuose esančių leidinių (21) skaičius. Patikslintas 1 knygos pavadinimas, 2 knygų leidimo duomenys, suregistruotos ankstesnių autorių nepaminėtos 8 proveniencijos. Aprašant viršelius, įspaudams juose suteikti sąlyginiai pavadinimai. Aptiktos tam tikros sąsajos tarp superekslibrisų, knygų įrišimo metų ir knygrišių panaudotų rulečių bei pavienių įspaudų, taip pat ir kitų puošybos elementų leido padaryti pagrįstą išvadą, kad iš 14 VU bibliotekoje esančių Žygimanto Augusto kolekcijos knygų 8 buvo įrištos Krokuvoje, 5 – Vilniuje dirbusių knygrišių, 1 perrišta XVIII a. Krokuvoje ir Vilniuje dirbusių meistrų naudojamų įrankių identifikavimas leis nustatyti panašių XVI a. vid. knygų viršelių gamybos vietą. [Iš leidinio]

ENIn this article, the latest data about the personal book collection items of King of Poland and Grand Duke of Lithuania Sigismund II Augustus in Vilnius University (VU) Library are presented. The authors that have been doing research on these books have not ascertained all of the embossed images that were used for cover decoration and have not identified the locations of where these books were bound and have not disclosed all of the provenances. In order to amend the lack of knowledge about the books of Sigismund II Augustus in VU library, the book covers of the King’s personal library were reviewed de visu and decorative ornaments were described. The ownership signs of the books were registered once again. While describing and comparing these books with the copies in various libraries of the world, the number of physical books (14) and publications in composite volumes (21) kept in VU library was assessed. The name of one book and a publisher’s imprint of two books were specified, eight provenances that were not mentioned by previous authors were registered. While describing book covers, the embossed images were given provisory names. Connections between the supralibros, dates of binding, decorative wheels, single embossed images, and other decorative elements were detected and lead to a reasonable conclusion that eight out of fourteen books from the Sigismund II Augustus collection were bound in Kraków, five were bound by bookbinders in Vilnius, while one was rebound in the 18th century. The identification of tools used by craftsmen that worked in Kraków and Vilnius will allow to ascertain the manufacturing location of similar book covers made in the middle of the 16th century. [From the publication]

DOI:
10.15388/Knygotyra.2020.74.46
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87495
Updated:
2020-09-10 10:27:54
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: