Fizikos mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas edukacinėje praktikoje : konstruktyviojo mokymo aspektas.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Fizikos mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas edukacinėje praktikoje: konstruktyviojo mokymo aspektas
Alternative Title:
On the use of physics teaching computer programmes in educational practice: a constructive aspect
In the Journal:
Gamtamokslinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje [Natural Science Education in a Comprehensive School]. 2005, 11, P. 100-107. XI nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys
Keywords:
LT
Fizokos mokymas; Kompiuterinės programos fiziškai mokymas; Konstruktyvinis mokymas; Kompiuteris; Gabūs mokiniai; Edukacinė praktika.; Informacinėstrechnologijos; Kompiuterinės mokymo programos; Pradinė mokykla; Pagrindinė mokykla; Gamtos pažinimas; Gamtamokslinis ugdymas.
EN
Teaching computer programs; Constructive éducation; Instructive éducation.; .
Summary / Abstract:

LTAtliktuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose informacinių technologijų tyrimuose dažniausiai nagrinėjamas informacinių technologijų panaudojimo veiksmingumas, bet pasigendama gilesnių informacinių technologijų taikymo didaktinių aspektų, atsižvelgiant į konkrečių mokomųjų dalykų specifiką. Tai paskatino kelti klausimą, ar mokinių pažintiniai gebėjimai turi įtakos jų nuostatoms apie mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimą. Siekiant atskleisti, kaip mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimą fizikos edukacinėje praktikoje vertina skirtingų pažintinių gebėjimų turintys mokiniai, atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo vienos gimnazijos dešimtų ir vienuoliktų klasių moksleiviai. Mokant fizikos, vieną semestrą buvo naudojama vaizdo kompiuterinė sistema ir fizikos mokymui dešimtoje ir vienuoliktoje klasėje sukurtos mokomosios kompiuterinės programos, po to buvo atliktas skirtingus fizikos žinių įvertinimus (labai geras, geras ir patenkinamas) turinčių mokinių didaktinių nuostatų anketinis tyrimas. Apie pusė visų grupių respondentų mano, jog mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas sudaro prielaidas geriau įsisavinti fizikos dalyko turinį. Tačiau išsiskiria mokinių, kurių fizikos žinios įvertintos labai gerai, ir mokinių, kurių fizikos žinios įvertintos patenkinamai, požiūriai: didesnis procentinis dažnis patenkinamai fiziką besimokančių mokinių nurodo, kad mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimas padeda geriau įsisavinti fizikos dalyko žinias. Kokybiniai apklausos duomenys patvirtina kiekybinius duomenis: gabūs mokiniai kritiškiau vertina mokomųjų kompiuterinių programų panaudojimą, šalia teigiamų faktorių atkleisdami ir jiems nepriimtinus faktorius.

ENWith the aim of developing the Implementation of teaching computer programs in comprehensive schools, a questionnaire was carried out in the science and humanitarian gymnasium classes. The received data indicate that the use of physics teaching computer programs enable the learners to better understand new teaching materials. There exists a slight difference in the attitudes of learners with excellent and poor knowledge of physics towards the use of teaching computer programs in educational process, which was statistically confirmed. The quantitative questionnaire data are fully supported by the qualitative data. The qualitative estimation of employing the teaching computer programs suggested by the capable learners clearly differed from that of learners with a satisfactory knowledge of physics. The former presented a critical view of the Implementation of the suggested programs, disclosing their negative as well as positive factors. [From the publication]

ISBN:
9955655208
ISSN:
2335-8408
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8734
Updated:
2013-04-28 16:49:31
Metrics:
Views: 12
Export: