Lietuvos politinė ir kultūrinė padėtis tarp dviejų pasaulinių karų

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos politinė ir kultūrinė padėtis tarp dviejų pasaulinių karų
Keywords:
LT
Lietuvos muzikos istorija; Muzikinė kultūra tarpukariu
EN
Lithuanian music history; Musical culture in the interwar period
Summary / Abstract:

LTKiekvienos šalies muzikinė kultūra visada glaudžiai susijusi su politiniu, ekonominiu, visuomeniniu gyvenimu. Tai ypač svarbu pabrėžti kalbant apie muzikos plėtrą Lietuvoje 1918-1940 metais. Kaip žinoma, šis laikotarpis - tai Lietuvos nepriklausomybės iškovojimo, įtvirtinimo ir praradimo metai. Dėl kaimyninių valstybių ekspansionistinių kėslų Lietuvos politinė situacija buvo itin sudėtinga ir permaininga. Nežinant to meto politinio konteksto, neįmanoma teisingai suprasti ir įvertinti šalies kultūros, meno ir muzikos padėties. Nagrinėjant muzikinio gyvenimo ir kūrybos sąlygas to meto Lietuvoje, reikia atsižvelgti į keletą esminių problemų. Pirmiausia reikia turėti galvoje nepriklausomos Lietuvos valstybės chronologinių ribų sąlygiškumą. Nepriklausomybės žlugimo data pakankamai aiški. Tai 1940 m. birželio 15 d., kai šalis buvo okupuota ir netrukus Lietuvos marionetinės vyriausybės rankomis pradėta jos politinio, ekonominio, visuomeninio, kultūrinio gyvenimo sovietizacija. Jau tų pačių metų rugpjūčio 3 d. Lietuva inkorporuojama į sovietų imperijos sudėtį kaip viena iš "sąjunginių respublikų". Ne tokia aiški yra pradinė nepriklausomos Lietuvos valstybės riba. Dar nepasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kaizerinės Vokietijos okupacijos sąlygomis, 1918 m. vasario 16 d. lietuvių savivaldos organo - Lietuvos Tarybos - paskelbtas Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo aktas kurį laiką turėjo daugiau simbolinę negu realią reikšmę. Lietuviai dar nemažą laiko tarpą gyveno politinio nestabilumo sąlygomis. Nepriklausomybę reikėjo apginti ginklu. Lietuvos valstybė buvo kuriama etniniu pagrindu. Tačiau visą aptariamąjį laikotarpį išliko itin aktuali valstybės vientisumo problema. Tai ypač liečia istorinę Lietuvos sostinę Vilnių ir jo kraštą, kuris tarpukaryje tik epizodiškai priklausė Lietuvai.Vilniaus krašte, kuris nuo 1920 iki 1939 m. buvo okupuotas ir tapęs Lenkijos provincija, kultūrinis ir muzikinis gyvenimas, aišku, plėtojosi kitaip negu pagrindinėje Lietuvos Respublikos dalyje. [...] [Iš teksto, p. 15]

ISBN:
9789986503859
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87107
Updated:
2020-08-24 21:31:22
Metrics:
Views: 19
Export: