Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos muzikos istorija. Kn. 2, Nepriklausomybės metai, 1918-1940
Editors:
Ambrazas, Algirdas Jonas, pratarmė, redaktorius, sudarymas [aui, edt, com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009.
Pages:
798 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos muzikos istorija; Muzikos atlikimo menas; Kompozitoriai; Lietuvių muzika užsienyje; Muzikos kūryba; Muzikos sklaida; History of Lithuanian music; Art of performing music; Composers; Lithuanian music abroad; Music creation; Dissemination of music.
Contents:
Pratarmė / A. Ambrazas — Muzikinis gyvenimas : Pirmasis skyrius. Muzikinės kultūros sąlygos ir raidos tendencijos : Lietuvos politinė ir kultūrinė padėtis tarp dviejų pasaulinių karų / A. Ambrazas ; Muzikinio gyvenimo gairės / O. Narbutienė ; Muzika lenkų okupuotame Vilniaus krašte (1920-1939) / A. Ambrazas, L. Budzinauskienė, D. Medišauskienė, T. Vainauskienė ; Muzikos plėtros ypatybės Klaipėdos krašte (1923-1939) / D. Kšanienė ; Antrasis skyrius. Muzikos atlikimo menas : Muzikinis teatras : Opera / J. Bruveris ; Baletas / A. Žiuraitytė ; Koncertinis gyvenimas : Simfoniniai ir kameriniai koncertai / I. Jasinskaitė-Jankauskienė ; Vargonų muzikos koncertai ; J. Landsbergytė ; Chorai, dainų šventės / A. Arminas, B. Zubrickas ; Pučiamųjų ir liaudies instrumentų muzikos atlikėjai / J. Stankevičienė : Pučiamųjų instrumentų orkestrai ; Liaudies instrumentų ansambliai ir orkestrai ; Kauno mažosios scenos artistai / R. Skudienė ; Trečiasis skyrius. Muzikos pedagogika : Kauno valstybinė muzikos mokykla ir konservatorija / T. Vainauskienė ; Klaipėdos muzikos mokykla / D. Petrauskaitė ; Privačios muzikos mokyklos ir Liaudies konservatorija / T. Vainauskienė ; Muzikinio švietimo padėtis bendrojo lavinimo mokyklose / D. Petrauskaitė ; Ketvirtasis skyrius. Muzikos atlikimo mokyklos : Bendrieji interpretacijos bruožai ir tendencijos / D. Katkus ; Pianizmo padėtis ir plėtra / L. Drąsutienė ; Vargonininkų rengimas ir iškilieji vargonininkai / J. Landsbergytė, E. Šeduikytė-Korienė ; Instrumentalistai - stygininkai ir pūtikai / D. Katkus ; Dainavimo pedagogika ir pedagogai / T. Vainauskienė ; Iškilieji choro dirigentai - pedagogai ir kompozitoriai : Julius Štarka / B. Zubrickas ; Nikodemas Martinonis / J. Burokaitė ; Antanas Makačinas / T. Makačinas ; Julius Sinius / J. Stankevičienė ; Klemensas Griauzdė ; R. Songaila.Muzikos kūryba ir jos sklaida : Pirmasis skyrius. Lietuvos kompozitorių kūrybos nepriklausomybės metais bendroji charakteristika / A. Ambrazas, I. Jasinskaitė-Jankauskienė ; Antrasis skyrius. Muzikos žanrų plėtra : Sceninė muzika : Operos / B. Leščinską ; Baletai / A. Žiūraitytė ; Muzika dramos spektakliams / V. Bakutytė ; Simfoninė muzika / I. Jasinskaitė-Jankauskienė ; Kamerinė instrumentinė muzika / I. Jasinskaitė-Jankauskienė ; Vokalinė muzika, liaudies dainų išdailos / J. Petrikaitė : Vokalinės muzikos kūrėjai ; Religinė muzika / J. Landsbergytė ; Trečiasis skyrius. Iškilių kompozitorių kūrybiniai portretai : Juozas Gruodis / A. Ambrazas ; Stasys Šimkus / D. Palionytė-Banevičienė ; Jurgis Karnavičius / J. Burokaitė ; Kazimieras Viktoras Banaitis / O. Narbutienė ; Vladas Jakubėnas / R. Nomicaitė ; Tradicijų tęsėjai / A. Ambrazas : Juozas Tallat-Kelpša ; Aleksandras Kačanauskas ; Modernizmo reprezentantai : Vytautas Bacevičius / O. Narbutienė ; Jeronimas Kačinskas / D. Petrauskaitė ; Julius Gaidelis / D. Palionytė-Banevičienė ; Ketvirtasis skyrius. Muzikologija : Muzikos teorija ir istorija / I. Jasinskaitė-Jtnkauskienė ; Muzikos kritika ir publicistika / R. Nomicaitė ; Lietuviškų natų leidyba / D. Kučinskas ; Lietuviškų plokštelių leidyba / E. Marčėnienė ; Penktasis skyrius. Lietuvių muzikai užsienyje : Lietuvių muzikinė veikla JAV / D. Petrauskaitė ; Lietuvių muzikinis gyvenimas Rytprūsiuose / D. Kšanienė ; Lietuvių muzikinė veikla Latvijoje / J. Stankevičienė — Pabaigos žodis / A. Ambrazas — Priedai / A. Ambrazas : Chronologinė lentelė ; Santrumpos ; Iliustracijų šaltiniai ; Tekstų autoriai ; Pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940; Kompozitoriai; Muzika / Music.
EN
Art of performing music; Composers; Dissemination of music; History of Lithuanian music; Lithuanian music abroad.
Summary / Abstract:

LTKnyga - kolektyvinė mokslinė monografija, atkurianti Lietuvos muzikinės kultūros vaizde labai reikšmingu nepriklausomos valstybės atkūrimo ir brandos laikotarpiu. Pirmojoje monografijos dalyje nagrinėjamas šalies muzikinis gyvenimas, antrojoje - lietuvių kompozitorių kūrybinis palikimas, muzikos tyrimas, vertinimas, publikavimas. Prieduose pateikta chronologinė lentelė, kurioje lygia greta fiksuojami politikos, kultūros, muzikos faktai. Monografija skiriama muzikos mokymo įstaigoms, lietuvių kultūros tyrinėtojams ir jos klausimams neabejingai visuomenei. [Iš leidinio]

ISBN:
9789986503859
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87022
Updated:
2022-01-21 10:34:57
Metrics:
Views: 64
Export: