Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dvasinių ir betikslių kelionių žemėlapiai
Alternative Title:
Maps of spiritual and pointless wandering
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2014, 79, p. 42-50
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas dvasinių ir betikslių kelionių reiškinys, išryškinamas kontekstas, kuriame ši tema atsispindėdavo tiek Vakarų, tiek Rytų Azijos literatūroje bei mąstymo tradicijose. Literatūriniuose ir filosofiniuose tekstuose populiarūs dvasinių kelionių žemėlapiai, kurių galutinis taškas sutampa su kelionės pradžia, ir yra susiję su įvairiose Rytų bei Vakarų mąstymo tradicijose gaja prielaida, kad dvasinio ugdymo kelionės tikslas yra atrasti tai, kas visuomet slypėjo paties žmogaus sielos gelmėse. Analizuodami kelionių fenomeną susiduriame tiek su įprastomis, tiek su alegorinėmis, vidinėmis kelionėmis. Straipsnyje nagrinėjami tokie betikslių keliautojų tipai kaip bėglys ir dykinėtojas, išryškinami jų savitumai bei tarpusavio sąsajos. Galiausiai aptariami alternatyvūs – bastūnų kelionių žemėlapiai, kurie pastaraisiais dešimtmečiais populiarėja kaip alternatyva masiniams, standartizuotiems kelionių maršrutams. Straipsnyje kelionių fenomenas analizuojamas istorinėje perspektyvoje, išryškinami skirtingi keliautojo tipai, kelionių motyvai ir asmeninių kelionių žemėlapių savitumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kelionių žemėlapiai; Dvasinė kelionė; Betikslė kelionė; Dykinėtojas; Bastūnai; Travel maps; Spiritual journey; Pointless journey; Loafer; Nomad.

ENPaper examines the phenomenon of spiritual and pointless travels, highlights the cultural context in which this topic appears in both the western and the eastern literature and philosophical traditions. Various philosophical texts and novels quite often contain maps of spiritual journeys. The goal is identified with the assumption that a spiritual journey is merely discovering something which always was hidden in the depths of the own soul. In Daoism a particularly popular idea was of a spiritual and pointless journey. The journey could take place in a geographical area, or be performed in the traveler’s mind or imagination. The present paper deals with such kinds of wanderers as a permanent fugitive and a loafer and highlights their specific features. It also analyzes wanderers’s alternative roads. These roads have in recent decades gained in popularity as alternatives to mass, standardized itineraries. This paper analyzes the phenomenon of travel from a historical perspective, highlights different types of travelers, travel motives and particularities of wonderers’s itineraries. [From the publication]

ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/87049
Updated:
2020-08-21 14:04:31
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: