Pauliaus Normanto gyvenimas kelyje: kultūriniai kontekstai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pauliaus Normanto gyvenimas kelyje: kultūriniai kontekstai
Keywords:
LT
Paulius Normantas; Kelionės; Kontrkultūrinis sąjūdis; Judėjimo diskursas; Jackas Kerouacas; Rytai; Budizmas; Ekspedicijos; Fotografija.
EN
Paulius Normantas; Traveling; Countercultural movement; Movement discourse; Jack Kerouac; East; Buddhism; Expeditions; Photography.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama bendresnė Pauliaus Normanto gyvento laikotarpio atmosfera, mąstymo ir veikimo laukai, darę poveikį keliautojo ir fotografo prasminiams ieškojimams. Kontekstiniame tyrime dėmesys telkiamas į vėlyvuoju sovietmečiu susidariusius neformalius tinklus, tų tinklų savitumą ir ryšį su Vakarų kontrkultūriniu sąjūdžiu. Kultūrinės antropologijos perspektyvoje tyrinėjami Normanto vertybiniai pasirinkimai ir nepriklausoma laikysena, svetimi sovietinei sistemai, tačiau susiję su to meto intelektualiniais ir simboliniais modeliais, kuriuose kelionė, klajonė, dykinėjimas ir bastūniška dvasia buvo ganėtinai svarbūs emancipacijos momentai. Apibendrinime teigiama, kad Normanto kelias susijęs su neformalių tinklų sklaida, alternatyvios kultūros nuostatomis ir tarpukario Lietuvoje susiklosčiusia keliavimo tradicija. Šie matmenys sudarė simbolinius Normanto pasaulėvokos rėmus, kurie skatino keliaujant pažinti pasaulį ir formavo antropologinį fotografo žvilgsnį. [Iš leidinio]

ENThe article reviews some of the general features of living, thinking and acting in the late Soviet period that affected Paulius Normantas’ worldview, influencing the searches of the traveler and photographer. Contextual research focuses on the informal networks of late Soviet society, the peculiarity of those networks, and their relationship with the Western countercultural movement. In the perspective of cultural anthropology, the author discusses Normantas’ value choices and independent posture alien to the Soviet system yet related to the intellectual and symbolic models, in which traveling, wandering, idling and strolling were quite important moments of emancipation. In summary it is stated that Normantas’ being on the road is related to the spread of informal networks, alternative culture and the tradition of traveling created in interwar Lithuania. These dimensions shaped a symbolic frame of Normantas’ worldview that encouraged him to travel, forming an anthropological approach to photography. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88435
Updated:
2022-01-14 15:59:31
Metrics:
Views: 11
Export: