Lietuvių kultūrinė raiška spaudos draudimo metais

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kultūrinė raiška spaudos draudimo metais
Alternative Title:
Cultural manifestation of the Lithuanians in the period of press prohibition
In the Journal:
Homo-societas-technologiae. 2019, 1 (6), p. 64-72
Keywords:
LT
Daraktoriai; Knygnešiai; Kultūrinė raiška; Lietuva; Slaptieji vakarai; Slaptoji mokykla; Slaptoji spauda; Spaudos draudimas; Spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas; Tautinis sąjūdis.
EN
Book carriers; Cultural expression; Cultural manifestation; Daractors; Lithuania; Lithuanian national movement; Lithuanian press ban; Lithuanian press in latin alphabet ban; Press prohibition; Secret evening; Secret press; Secret school.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama spaudos draudimo lotyniškais rašmenimis aplinkybės Lietuvoje ir lietuvių kultūrinė veikla kovojant prieš carinės Rusijos vykdomą nutautinimo politiką. Analizuojant mokslinę literatūrą, pagrindinis dėmesys skiriamas kultūrinės raiškos formoms: slaptai mokyklai, nelegaliai lietuviškai spaudai, knygnešių veiklai, lietuviškiems vakarams, kovojant prieš carinės Rusijos vykdomą nacionalinę priespaudą. [Iš leidinio]

ENThe circumstances of the prohibition of press with Latin characters in Lithuania and the cultural activities of the Lithuanians in the fight against the policy of denationalization executed by Tsarist Russia are discussed in the article. In the analysis of scientific literature, the main attention is paid to the forms of the cultural manifestation: secret school, illegal Lithuanian press, activity of book carriers, Lithuanian evenings in the fight against the national oppression executed by Tsarist Russia. [From the publication]

ISSN:
2029-9737
Related Publications:
  • Knygnešystė kaip literatūrinės komunikacijos forma / Džiuljeta Maskuliūnienė. Raidžių draudimo metai / sudarytojas Darius Staliūnas. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004. P. 213-222.
  • Lietuviškos spaudos draudimas : kova, praradimai ir politiniai rezultatai / Antanas Tyla. Žodžio laisvė : lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui paminėti / sudarytojas Rimantas Skeivys. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. P. 15-24, 370.
  • Lietuvos istorija / Alfonsas Eidintas, Alfredas Bumblauskas, Antanas Kulakauskas, Mindaugas Tamošaitis. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 279 p.
  • Lietuvos kultūros istorijos metmenys : nuo seniausiųjų laikų iki 20 a. vid. / Anelė Butkuvienė. Kaunas : Technologija, 2000. 168 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86374
Updated:
2020-12-17 20:22:54
Metrics:
Views: 74    Downloads: 4
Export: