Criticism mitigating devices in English and Lithuanian academic reviews

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Criticism mitigating devices in English and Lithuanian academic reviews
In the Journal:
Regioninės studijos [International Journal of Area Studies]. 2006, 2, p. 227-238. Language, diversity and integration in the enlarged EU: challenges and opportunities
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Žodžių jungimas. Sakiniai. Sakinio dalys / Word phrases. Sentences. Sentence parts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama akademinės mokslinės recenzijos žanras, jo tipai, kritikos pateikimo ir jos sušvelninimo strategija, būdai bei priemonės. Paprastai recenziją sudaro trumpa recenzuojamos knygos ar straipsnio apžvalga ir jų kritinės analizė. Remiamasi Lingvistinių knygų recenzijų sąrašo (120 knygų 2000—2001 m.) ir maždaug 200 Vytauto Didžiojo universiteto bakalaurų ir magistrų darbų duomenimis. Pateikiamos kritikos pareiškimo Lingvistinių knygų recenzijose (kritikuojant tiesiogiai arba ne). Aptariama darbo analizės, kritikos kompensavimo (privalumų ir trūkumų suvienijimas, jų pateisinimas) bei vertinimo formulavimo, pateikimo problema. Lyginama su anglų kalbos recenzijų praktika ir daroma išvada, kad recenzijos iš esmės turi daug bendro, tačiau pastebimi ir skirtumai: lietuviškose recenzijose niekada neatsisakoma kritikos, retai pateikiamas pasiūlymas, dažnesnis nepagražintas atviras kritiškumas. Tai galima paaiškinti ir įprasto recenzijos modelio, nustatytų recenzijos reikalavimų laikymusi.Reikšminiai žodžiai: Kritika; Tekstai; Sakinys; Strategija; Criticism; Text; Sentence; Strategy.

ENThe article analyzes the genre of academic research review, its types, strategies, and ways and means for presenting and mitigating criticism. Usually, review consists of a short reviewed book or article overview and its critical analysis. On the basis of a list of Lithuanian studies book reviews (120 books published in 2000—2001 m.) and data from around 200 Bachelors and Master theses from Vytautas Magnum University, the author presents types of criticism delivery (direct or indirect criticism) in reviews of Lithuanian studies books. The author discusses issues of work analysis, critical compensation (fusion of advantages and shortcomings, their justification) and formulation of a judgment, delivery of criticism. Comparisons are made with English language reviews and conclusion is drawn that reviews, in essence, have a lot of things in common, yet, differences also exist. Lithuanian reviews never omit criticism, one rarely comes across constructive suggestions, and more often critical attitude is expressed in a flat, open manner. One could attribute these features to a standard review model, set review requirements embraced by Lithuanian authors.

ISSN:
2029-2074; 2345-0223
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8627
Updated:
2018-12-17 11:50:54
Metrics:
Views: 27    Downloads: 1
Export: