Ar kalba turi mirti, kad būtų nemirtinga?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ar kalba turi mirti, kad būtų nemirtinga?
Alternative Title:
Must a language die to be immortal?
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Dvikalbystė / Bilingualism; Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTLietuvai, kaip ES narei, svarbu naudotis globalizacijos teikiamais privalumais. Vienas iš jų- tai švietimo tendencija derinti klasikinio ir modernaus ugdymo elementus, orientuojantis į kokybiškai naujos visuomenės išsilavinimą.Straipsnyje siekiama per sociolingvistinę filosofiją įvertinti kalbos reikšmę kultūriniame ir vertybiniame mentalitete, kalbų kaitos įtaką žmonių visuomenei, jaunimo ugdymui. Taip pat ieškome atsakymo, ar kalba turi mirti, kad būtų nemirtinga, koks požiūris į lotynų kalbą ir anglų kalbą kaip šių dienų dominantą, ar taps jos bendruoju europiniu inkultūrizacijos instrumentu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bilingvizmas; Globalizacija; Komunikacija; Lingvokultūrologija; Metakalba; Sociolingvistika; Bilingualism; Billinguism; Communication; Cultural linguistics; Globalisation; Globalization; Lingua culturology; Metalanguage; Sociolinguistics.

ENAfter joining EU it is important for Lithuania to be able to use advantages of the process of globalisation. One of the advantages is the tendency of education to match the elements of classics and modernism, oriented towards the education of qualitatively new society. The article deals with evaluation of language value in the cultural - value system through sociolinguistic philosophy, changes of the influence of a language upon community, youth education. We try to find an answer to the questions: must a language die to be immortal? What is the attitude towards Latin and English, as the dominant of modem - day? Will English be an instrument of со - European inculturisation?. [From the publication]

ISBN:
9955250402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/86074
Updated:
2020-12-17 20:22:42
Metrics:
Views: 39
Export: