Klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų raida ir perspektyvos Lietuvoje lotynų kalbos aspektu : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų raida ir perspektyvos Lietuvoje lotynų kalbos aspektu: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 1998.
Pages:
144 p
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Development and the prospects of the classical foundations of humanitarian education in Lithuania in the aspect of the Latin language. Kaunas : Technologija, 1998. 32 p
Summary / Abstract:

LTNustatyta, kad lotynų kalba, turinti savas funkcijas kultūroje ir švietime, yra vienas iš humanitarinio ugdymo pagrindų, kurių paskirtį humanitarinio ugdymo procese apibrėžia lotynų kalbos funkcijų realizavimas tęsiant kultūrines tradicijas. Itin svarbu atsižvelgti į besimokančiųjų poreikius, taip būtų sustiprinti socialiniai veiksniai, lemiantys klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų mokymą. Disertacijos tikslas – išanalizuoti lotynų kalbos kaip klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų paskirties raidą ir atkleisti jos edukacines galimybes šiuolaikinėje Lietuvos švietimo sistemoje. Disertacijoje nagrinėjama lotynų kalbos kaip klasikinių humanitarinio ugdymo pagrindų paskirtis, atsižvelgiant į specifinę Lietuvos kultūrinę situaciją, tai yra ieškant tautinio identiškumo ir tarptautinės integracijos pusiausvyros ugdymo procese įgyvendinimo.

ENIt was ascertained that Latin - having its own functions in culture and education - is one of the fundamentals for humanitarian education, the purpose of which in the process of education is described by realization of Latin language functions in continuation of cultural traditions. It is especially important to take into account the needs of students in order to strengthen social factors that determine teaching of classical humanitarian education fundamentals. The aim of the thesis is to analyse the development of the purpose of Latin language as a fundamental of classical humanitarian education and reveal its educational possibilities in the contemporary Lithuanian system of education. The thesis looks at the purpose of Latin language as the classical humanitarian education fundamentals, taking into account the specific Lithuanian cultural situation, i.e. looking for implementation of the balance between the national identity and international integration in the process of education.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9705
Updated:
2022-01-19 19:14:40
Metrics:
Views: 20
Export: