Studijos - kūrybingo mokymosi tęsinys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studijos - kūrybingo mokymosi tęsinys
Alternative Title:
Studies as continuation of creative learning
In the Journal:
Pedagogika. 2000, 47, p. 19-26
Keywords:
LT
Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas –aptarti kai kurias sąlygas, pirmiausia akcentuojant studentų jau turimos patirties panaudojimą, į kurias turi atsižvelgti aukštoji mokykla, siekdama greitos studentų adaptacijos ir jų sėkmingo rengimo(si) pedagoginei veiklai, parodyti, kad studijos – kūrybingo mokymosi tęsinys. Tyrimas parodė, kad parengimas studijoms ir jų organizavimas, ypač studijų pradžioje, -gana sudėtinga pedagoginė problema. Aukštojoje mokykloje siekimas remtis įvairaus pobūdžio perimamumu – tai kartu ir vienas iš studijų pedagogizavimo aspektų, deja, apie ką dauguma dėstytojų nenori nė kalbėti ir svarstyti. Aukštojoje mokykloje studijų pradžioje svarbu mokymą organizuoti panašiai kaip ir vidurinėje mokykloje. Todėl tikslinga perimti ir plėtoti teigiamą vidurinės mokyklos mokymo patirtį. Pagrindinė studijų artinimo prie vidurinės mokyklos mokymo organizavimo ir kartu mokymosi bei studijų tobulinimo kryptis – besimokančiųjų aktyvumo bei savarankiškumo plėtojimas, savarankiško darbo įgūdžių formavimas ir tobulinimas. [Iš leidinio]

ENThe objective of the article is to discuss certain conditions, primarily emphasizing application of existing experience of students that should be considered by a higher education institution in order to achieve fast adaptation of students and their successful training in pedagogical activity thus making studies a continuation of creative learning process. The research showed that composition of study programs and their implementation especially at the beginning of studying process is a complicated pedagogical issue. Continuity at a higher education institution is one of pedagogical aspects, which is unfortunately underestimated by the majority of teachers. At the beginning of studies at a higher education institution it is important to organize studies similar to those in secondary school. This is why it is reasonable to use and apply positive experience of studying at secondary school. The main objective of having organization of studying similar to that of secondary school and simultaneously the main direction of improving learning is development of pro-activeness and independent learning of students, formation and improvement of independent work skills.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8017
Updated:
2018-12-20 22:51:35
Metrics:
Views: 18
Export: