Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo viešajame valdyme

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo viešajame valdyme
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Nevyriausybinės organizacijos viešajame valdyme; Nevyriausybinių organizacijų koncepcija; Nevyriausybinių organizacijų modelių kompleksiškumas; Non-governmental organizations in public administration; Concept of non-governmental organizations; Complexity of non-governmental organizationsmodels.
Keywords:
LT
Nevyriausybinės organizacijos viešajame valdyme; Nevyriausybinių organizacijų koncepcija; Nevyriausybinių organizacijų modelių kompleksiškumas.
EN
Complexity of non-governmental organizationsmodels; Concept of non-governmental organizations; Non-governmental organizations in public administration.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje, įsitvirtinus neoliberalios ideologijos principams, stebima valstybinių valdžios institucijų, verslo sektoriaus ir pilietinės visuomenės organizacijų santykių transformacija, joms suteikiant didesnes galias dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, teikti socialines paslaugas, atstovauti įvairių grupių interesams ir juos ginti. Demokratijos deficitas, susiformavęs dėl akivaizdžios politikų priklausomybės nuo stambiojo kapitalo ir paskatinęs visuomenės abejingumą bei nepasitikėjimą valdžios priimamų sprendimų pagrįstumu, sudarė sąlygas nevyriausybinėms organizacijoms (NVO) iš antraeilių veikėjų tapti aktyviais viešojo intereso atstovais. Didžiulis NVO indėlis ir svarbi įtaka pastebima informuojant visuomenę, formuojant socialinių paslaugų tinklą, skatinant vyriausybės veiksmų skaidrumą ir keliant visuomenės sąmoningumo lygį. Minėti NVO vaidmens pokyčiai nulėmė naujus iššūkius NVO valdymui, sietinus su efektyvia, žmonių poreikius atliepiančia NVO išteklių vadyba, galių, įtakos ir atsakomybių perskirstymu, atvirumo, skaidrumo, atskaitomybės, nešališkumo principais. Taigi pastaraisiais dešimtmečiais daugeliu mokslinių tyrimų objektu tapo NVO dalyvavimas viešajame valdyme, nagrinėjant nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis, identiteto bei valdymo pokyčius. Šiame skyriuje atskleidžiamas NVO koncepto kompleksiškumas ir kontekstualumas, pateikiant NVO apibrėžimų įvairovę, išryškinant požymių visumą ir nagrinėjant NVO vaidmenis viešajame valdyme; pristatoma NVO valdymo modelių analizė, orientuota į valdymo struktūrinių elementų nagrinėjimą ir apimanti atskaitomybės, kaip valdymo proceso, vertinimą. NVO valdymo modeliai yra analizuojami kaip organizacijų teorijos ir vadybos, bet ne bihevioristinės, komunikacijos ir organizacinės elgsenos teorijų objektas, todėl neapima suinteresuotųjų šalių sąveika grindžiamų modelių.Praktinės NVO galimybės būti lygiaverčiu viešojo valdymo dalyviu yra vertinamos pristatant NVO veiklos institucionalizavimo ir teisinio reguliavimo procesus Lietuvoje. [Iš Įvado]

ISBN:
9786098080360
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85666
Updated:
2022-01-10 20:30:39
Metrics:
Views: 34
Export: