Viešasis valdymas: koncepcijos ir dimensijos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešasis valdymas: koncepcijos ir dimensijos
Editors:
  • Šaparnienė, Diana, redagavimas [edt]
  • Krupavičius, Algis, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : BMK leidykla, 2013.
Pages:
359 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių. Reikšminiai žodžiai: Viešasis sektorius; Viešasis valdymas; Viešoji politika; Geras valdymas; Demokratija; Piliečių dalyvavimas ir demokratija; E. valdžia; E. valdymas; Lyderystė; Korupcija; Strateginis valdymas; Strateginis planavimas; Žmogiškieji ištekliai; Vietos savivalda; Savivaldybių viešasis valdymas; Public sector; Public administration; Public policy; Good management; Democracy; Civic engagement and democracy; E. government; E. governance; Leadership; Corruption; Strategic governance; Strategic planning; Human resources; Local government; Municipal public administration.
Contents:
Įvadas — I. Esminės viešojo valdymo ir viešosios politikos koncepcijos. Viešojo valdymo samprata ir geras valdymas / Algis Krupavičius. Viešoji politika ir jos formavimas / Anželika Serikova. Viešasis valdymas ir sprendimų priėmimas / Ligita Šarkutė — II. Viešojo valdymo kaitos veiksniai. Demokratija ir piliečių dalyvavimas / Rigita Tijūnaitienė. Nuo e. valdžios link e. valdymo: atvirumas, partnerystė ir demokratija / Diana Šaparnienė. Lyderystė viešajame valdyme / Laima Liukinevičienė. Skaidrumas, administracinė diskrecija ir korupcija / Hendryk Malevski, Gintarė Šatienė. Europos Sąjungos regioninė politika: socioekonominė ir teritorinė sanglauda / Henrikas Karpavičius — III. Viešojo valdymo dimensijos. Strateginis valdymas viešajame sektoriuje / Teodoras Tamošiūnas. Žmogiškųjų išteklių valdymas / Vilma Tubutienė. Viešojo sektoriaus finansų valdymas / Dalia Rudytė. Regionų plėtra ir valdymas / Teodoras Tamošiūnas, Remigijus Čiegis. Vietos savivalda / Aistė Lazauskienė — IV. Viešojo valdymo instrumentai. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė / Kęstutis Navickas. Viešojo sektoriaus projektų, programų ir portfelių valdymas / Alfredas Chmieliauskas, Aistė Pilkaitė. Rinkodaros sprendimai ir viešasis valdymas: vietos rinkodara / Milda Damkuvienė, Evandželina Petukienė, Rigita Tijūnaitienė. Nevyriausybinių organizacijų vaidmuo viešajame valdyme / Oksana Mejerė, Jurgita Mikolaitytė. Etikos vadyba viešojo sektoriaus organizacijose / Rita Toleikienė — Summary — Apie autorius.
Keywords:
LT
Demokratija; E. valdymas; E. valdžia; Geras valdymas; Korupcija; Lyderystė; Piliečių dalyvavimas ir demokratija; Savivaldybių viešasis valdymas; Strateginis planavimas; Strateginis valdymas; Viešasis sektorius; Viešasis valdymas; Viešoji politika; Vietos savivalda; Žmogiškieji ištekliai.
EN
Civic engagement and democracy; Corruption; Democracy; E. governance; E. government; Good management; Human resources; Leadership; Local government; Municipal public administration; Public administration; Public policy; Public sector; Strategic governance; Strategic planning.
ISBN:
9786098080360
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50992
Updated:
2020-06-15 15:17:53
Metrics:
Views: 180
Export: