Nevyriausybinių organizacijų veiklų įgyvendinimas e. dalyvavimo aspektu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nevyriausybinių organizacijų veiklų įgyvendinimas e. dalyvavimo aspektu
Alternative Title:
Implementation of activities of non-governmental organisations in the aspect of e-participation
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2012, t. 11, Nr. 2, p. 287-301
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Elektroninis dalyvavimas; Viešoji erdvė; Nevyriausybinės organizacijos; Postmoderni teorija; Kritinė teorija; E-participation; Public sphere; Non-governmental organizations; Postmodern theory; Critical theory.
Keywords:
LT
Elektroninis dalyvavimas; Nevyriausybinės organizacijos; Postmodernizmas / Postmodernism; Viešoji erdvė.
EN
Critical theory; E-participation; Non-governmental organizations; Postmodern theory; Public sphere.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama skirtingų lygmenų – e. dalyvavimo, viešosios erdvės ir nevyriausybinių organizacijų sąveikos teorinė analizė, kuria remiantis įvertinamos NVO e. dalyvavimo raiškos Lietuvoje. Tyrimo tikslas – išanalizuoti e. dalyvavimo koncepciją apimančias teorines prieigas ir NVO veiklų įgyvendinimą e. dalyvavimu. Tyrimo objektas – nevyriausybinių organizacijų elektroninio dalyvavimo raiškos. Skiriamos trys pagrindinės teorinės prieigos: postmodernizmas, kritinė teorija ir socialinis konstruktyvizmas. Šių teorijų pagrindu išryškinami bendri veiksniai – socialiniai, politiniai, komunikaciniai, darantys įtaką nevyriausybinių organizacijų elektroninio dalyvavimo raiškoms ir tarpusavyje susiejantys pagrindines teorines prieigas. [Iš leidinio]

ENTheoretical analysis of interaction between different levels – e-participation, public sphere and non-governmental organisations is presented in this article. According to this analysis, this article presents the estimated expressions of NGO e-participation in Lithuania. The aim of this article is to analyse theoretical approaches which involve the conception of e-participation and implementation of NGO activities using e-participation. The object of this article indicates expressions of e-participation of non-governmental organisations. Three main theoretical approaches are emphasised in the article: postmodernism, critical theory and social constructivism. According to these theories, common factors are noted, namely social, political and communicative, which influence the expressions of NGO e-participation and relate the main theoretical approaches. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38865
Updated:
2018-12-17 13:17:07
Metrics:
Views: 18    Downloads: 8
Export: