Vietos savivaldos institucijų veiklos vertinimo kriterijai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vietos savivaldos institucijų veiklos vertinimo kriterijai
Keywords:
LT
Vietos savivaldos institucijos; Vadyba; Savivalda.
EN
Institutions of local government; State; Management.
Summary / Abstract:

LTAtliekant savivaldos institucijų veiklos vertinimus, būtina taikyti bendrus kriterijus, taikytinus vertinant viešojo sektoriaus institucijų veiklą. Šie kriterijai, vadinamieji 3E kriterijai, yra: ekonomiškumas (angl. Economy), efektyvumas (angl. Efficiency) ir veiksmingumas (angl. Effectiveness). Šie terminai gana sudėtingai susiję vienas su kitu, tačiau, be abejo, yra visiškai skirtingi, tad verta išsiaiškinti jų panašumus bei skirtumus. Ekonomiškumas ir efektyvumas. Tikslinga pradėti nuo ekonomiškumo (ang. Economy) ir efektyvumo (angl. Efficiency) apibūdinimų ir jų santykių nustatymo. Apibendrinus egzistuojančius ekonomiškumo apibūdinimus galima teigti, kad ekonomiškumas suprantamas kaip panaudotų išteklių, kurie reikalingi kokiam nors rezultatui gauti (pagaminti prekę, suteikti paslaugą ir panašiai), minimizavimas išlaikant tam tikrą to rezultato kokybę. Vadinasi, skirtingi rezultatai gali būti palyginti su panaudotų išteklių sąnaudomis, turint omenyje tai, kad šie rezultatai nesiskiria kokybės prasme. Tokio palyginimo kriterijumi laikomas ekonomiškumas. Šis kriterijus suteikia galimybę pasirinkti geriausią, t. y. ekonomiškiausią arba pigiausią, būdą siekiant konkretaus rezultato. Kitoks ekonomiškumo vertinimas sukelia nemažai painiavos. Štai kad ir toks ekonomiškumo apibūdinimas: „Ekonomiškumas yra veiklai reikalingų išteklių kaštų mažinimas, išlaikant atitinkamą kokybę“. Jis gali būti interpretuojamas kaip dviejų arba daugiau veiklos variantų panaudotų išteklių skirtumai, kurie nėra pigiausi, tačiau vienas iš jų gali būti vertinamas kaip ekonomiškiausias, ypač jei nagrinėjamų variantų skirtumai gana dideli. [Iš teksto, p. 23]

Related Publications:
Sprendimų priėmimo proceso ypatybių įtaka projekto "Lietuvos įsitinklinimo ES skatinimas" veiksmingumui / Raminta Lukoševičiūtė, Agota Giedrė Raišienė. Acta AVADA. 2014, nr. 1, p. 32-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85609
Updated:
2020-07-28 20:31:13
Metrics:
Views: 31    Downloads: 7
Export: