Socialinių pedagogų savanorių atrankos ypatumai: motyvacinis aspektas.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinių pedagogų savanorių atrankos ypatumai: motyvacinis aspektas
Alternative Title:
Peculiarities of selection of social pedagogues-volunteers: the motivation aspect
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 53, p. 46-50
Keywords:
LT
Motyvacija ugdyme / Motivation in education; Socialinis ugdymas / Social education; Švietimas. Švietimo politika / Education. Education policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami socialinių pedagogų savanorių tinkamumo socialinei pedagoginei veiklai kriterijai. Atskaitos tašku pasirinkta jų motyvacija, pateikta jų lyginamoji analizė. Daroma prielaida, jog siekiant socialinių pedagogų profesinės sėkmės, būtina kurti jų atrankos metodiką. Formuojant specialistų atrankos modelį, remiamasi savanorių atrankos metodikos principais, sujungiant profesinį ir ikiprofesinį socialinių pedagogų rengimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socialiniai pedagogai; Savanoriai ir švietimas; Atranka; Motyvacija; Social pedagogues; Volunteer; Screening; Motivation.

ENThe article analyses the criteria for suitability of social pedagogues-volunteers to a social pedagogical activity. Their motivation was chosen as the stating point, and the comparative analysis of the pedagogues-volunteers is presented. The precondition is made that seeking to achieve professional success of social pedagogues it is necessary to work out methodology for selection. In forming the model of selection of specialists the principles of methodology of selection of volunteers are taken as the basis joining professional and pre-professional training of social pedagogues.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8550
Updated:
2018-12-17 10:50:43
Metrics:
Views: 20    Downloads: 5
Export: