Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alternatyvus civilinių ginčų sprendimas
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2011.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Monografijoje vartojamos santrumpos ir sąvokos — Įvadas — I dalis. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo samprata ir raida. 1.1. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo terminijos ir apibrėžimo problemos. 1.1.1. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoterminijos problema; 1.1.2. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoapibrėžimo problema ; 1.2. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo genezė. 1.2.1. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoistorinės ištakos; 1.2.2. Šiuolaikinės alternatyvaus civilinių ginčųsprendimo sampratos susiformavimas; 1.2.3. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo raida. 1.2.3.1. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoreglamentavimas Europos Sąjungoje; 1.2.3.2. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoreglamentavimas Europos Taryboje; 1.2.3.3. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoreglamentavimas Europos valstybėse Europoje ; 1.3. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo būklė Lietuvoje ; 1.4. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimoir teisės į teisminę gynybą santykis — II dalis. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo procedūros ir jų klasifikacija. 2.1. Alternatyvaus civilinių ginčųsprendimo procedūrų klasifikacija ; 2.2. Neteisminės alternatyvaus civilinių ginčųsprendimo procedūros. 2.2.1. Derybos; 2.2.2. Mediacija; 2.2.3. Neįpareigojantis arbitražas ; 2.3. Teisminės alternatyvaus civilinių ginčųsprendimo procedūros —III dalis. Alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo pagrindiniai bruožai. 3.1. Ginčo sprendimo proceso neformalumas ; 3.2. Ginčo sprendimo proceso universalumas ; 3.3. Ginčo sprendimo proceso ir jo rezultato kontrolė ; 3.4. Ginčo sprendimo proceso operatyvumas ; 3.5. Ginčo sprendimo proceso konfidencialumas ; 3.6. Ginčo sprendimo proceso ekonomiškumas ; 3.7. Ginčo šalių draugiškų santykių išsaugojimas ; 3.8. Sprendžiant ginčą talkinančio asmens kompetentingumas ; 3.10. Ginčo sprendimo galutinumas ; 3.11. Taikaus susitarimo vykdymo realumas — Išvados ir pasiūlymai — Literatūra.
Keywords:
LT
Teisė; Civiliniai ginčai; Ginčų sprendimas; Mediacija; Arbitražas; Europa.
EN
Law; Civil disputes; Dispute settlement; Mediation; Arbitration; Lithuania; Europe.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama tema: alternatyvus civilinių ginčų sprendimas, jo samprata ir pagrindiniai bruožai, kilmė, raida, paskirtis, alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo procedūros (derybos, taikinamasis tarpininkavimas (mediacija), neįpareigojantis arbitažas, teisminė mediacija ir mišrios alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo procedūros) bei jų ypatumai. Monografija galima remtis vystant ir plėtojant Lietuvoje teismui alternatyvaus civilinių ginčų sprendimo koncepciją, formuojant mūsų šalies teisės sistemą ir poreikius atitinkantį alternatyvaus ginčų sprendimo modelį. [Anotacija knygoje]

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85352
Updated:
2022-01-17 10:53:59
Metrics:
Views: 35
Export: