Moterų tautinėse mažumose daugialypė diskriminacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moterų tautinėse mažumose daugialypė diskriminacija
Keywords:
LT
Daugialypė diskriminacija; Daugialypės diskriminacijos rūšys; Moterų tautinėse mažumose daugialypė diskriminacija.
EN
Multiple discrimination; Multiple discrimination types; Women in national minorities multiple discrimination.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo objektas - moterų tautinėse mažumose daugialypė diskriminacija. Tyrimo tikslas - išanalizuoti daugialypę moterų tautinėse mažumose diskriminaciją, atsižvelgiant į tarptautinės teisės dokumentus ir atkreipiant dėmesį į Lietuvos kontekstą. Pirmoje studijos dalyje analizuojama daugialypės diskriminacijos sąvoka ir aptariami visi susiję terminai bei jų reikšmės: pirma, paaiškinama "sąveikos" samprata ir reikšmė, aptariama termino "daugialypės diskriminacijos" vartosena tarptautinės teisės aktuose ir jų vertimuose, aptariama "lyties" sampratos problematika ir pasiūloma vartoti "moterys tautinėse mažumose". Antrojoje studijos dalyje autorė išskiria daugialypės diskriminacijos rūšis: per pavyzdžius aptariami skirtingi diskriminacijos pasireiškimo būdai, atlikus susijusių darbų analizę, pasiūloma išskirti tam tikras diskriminacijos rūšis. Trečioje dalyje kalbama apie daugialypės diskriminacijos pripažinimą: analizuojama, kaip šis reiškinys pripažįstamas tarptautiniais aktais, teismų praktikoje, Europos Sąjungos ir valstybių narių teisės aktuose. Ketvirtojoje dalyje analizuojamos struktūrinės ir teisinės moterų tautinėse mažumose daugialypės diskriminacijos problemos. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad dažnai pagrindai yra atskiriami, neleidžiama vienu metu kreiptis dėl diskriminacijos keliais pagrindais, ir išskiriama pagrindų hierarchija. Pateikiami pasiūlymai dėl problemų sprendimo būdų. Studija baigiama tyrimu argumentuotomis išvadomis, pagrįstomis sisteminės analizės metodu. [Iš Įvado]

ISBN:
9789955195498
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85246
Updated:
2022-01-28 13:53:54
Metrics:
Views: 14    Downloads: 2
Export: