Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai
Publication Data:
Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2013.
Pages:
405 p
Notes:
Bibliografija prie skyrių.
Contents:
Įžanginis žodis — Tautinės mažumos ir tarptautinė teisė / Saulius Katuoka — Tautinių mažumų apsauga Europos Sąjungos teisėje / Pavelas Ravluševičius — Tautinių mažumų vaikų teisės: reglamentavimo ir įgyvendinimo iššūkiai / Edita Žiobienė — Moterų tautinėse mažumose daugialypė diskriminacija / Laima Vaigė — Religinių mažumų apsaugos režimas ir jo įgyvendinimas tarptautinėje teisėje / Dalia Vitkauskaitė-Meurice — Asmenų, priklausančių religinėms mažumoms, teisė į religijos laisvę / Regina Valutytė — Tautinės ar religinės neapykantos kurstymo draudimo įgyvendinimo problematika / Laurynas Biekša — Tradicinių vietovių, gatvių pavadinimų ir kitų topografinių įrašų vartojimas mažumos kalba / Aistė Račkauskaitė-Burneikienė — Tautinių mažumų teisių apsauga pagal Europos socialinę chartiją / Kristina Vyšniauskaitė-Radinskienė — Asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisė į būstą / Dovilė Gailiūtė — Summary.
Keywords:
LT
Tarptautinė teisė; Tautinės mažumos; Žmogaus teisės; Diskriminacija; Europos bendrija.
EN
International law; Ethnic minorities; Human rights; Discrimination; European Community.
Summary / Abstract:

LTMokslo studija skirta ypatingai svarbiai ir aktualiai Lietuvoje asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisių apsaugos temai. Žmogaus teisių, tarp jų ir asmenų, priklausančių tautinėms mažumoms, teisių apsaugos užtikrinimas, laikytinas valstybės demokratijos vertinimo matu. Šios Studijos tikslas – išnagrinėti ir įvertinti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų statusą, jų teisių apimtį bei nustatyti valstybės tarptautinius įsipareigojimus užtikrinant šių asmenų teises. Studija reikšminga tuo, kad joje Mykolo Romerio universiteto mokslininkų kolektyvas ne tik aptaria teisinio reglamentavimo aspektus, bet ir plačiai analizuoja valstybių praktiką bei tarptautinių teisminių ir kvaziteisminių institucijų jurisprudenciją dėl tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių. Studijoje apžvelgiami tiek bendri, tiek labai specifiniai aspektai, susiję su tautinėmis mažumomis. Pažymėtina, kad iki šiol tautinių mažumų apsauga tarptautinės teisės požiūriu nebuvo sulaukusi Lietuvos mokslininkų dėmesio, todėl ši Studija yra pirmasis leidinys Lietuvos Respublikoje plačiai ir visapusiškai nagrinėjantis tautinėms mažumoms priklausančių asmenų apsaugos tarptautinėje teisėje aspektus.

ENThe scientific study “Tautinių mažumų apsauga: tarptautinės teisės aspektai” [Protection of National Minorities: Aspects of International Law] is dedicated to a very significant and relevant theme of protection of rights of persons belonging to national minorities in Lithuania. Assurance of human rights, including rights of persons belonging to national minorities, is considered as a criteria for the assessment of the democracy of a state. The aim of the study is to analyse and assess the status of persons belonging to national minorities, the scope of their rights and to define the international obligations of the state when ensuring the rights of these persons. The study is significant because in it, a team of scientists of Mykolas Romeris University discusses aspects of legal regulation and widely analyses the practice of states and the jurisprudence of international and quasi international institutions over the rights of persons belonging to national minorities. The study reviews general as well as specific aspects related to national minorities. It should be noted that so far, protection of national minorities from the point of view of international law has not attracted the attention of Lithuanian scientists; therefore, this study is the first publication in the Republic of Lithuania, which extensively and comprehensively analyses international law aspects of protection of persons belonging to national minorities.

ISBN:
9789955195498; 9789955195481 (el. versija)
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/48719
Updated:
2020-12-28 13:57:31
Metrics:
Views: 30    Downloads: 13
Export: