Arkivyskupo Mečislovo Reinio pedagoginių idėjų sklaida Lietuvoje veikiančiose katalikiškose mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Arkivyskupo Mečislovo Reinio pedagoginių idėjų sklaida Lietuvoje veikiančiose katalikiškose mokyklose
Alternative Title:
Dissemination of pedagogical ideas of Archbishop Mečislovas Reinys in today‘s Catholic schools of Lithuania
In the Journal:
Pedagogika. 2019, 136, p. 42-50
Keywords:
LT
Arkivyskupas; Katalikiškos mokyklos; Žmogaus orumas; Ugdymo programos; Religinis ugdymas; Asmenybės ugdymas; Dorinis ugdymas.
EN
Archbishop; Catholic schools; Human dignity; Educational programs; Religious education; Personality education; Moral education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išryškinamos arkivyskupo Mečislovo Reinio idėjos ugdant įvairiapusiškai išprususią asmenybę. M. Reinys skyrė dėmesį žmogaus asmens orumui, tikėjimo ir proto suderinamumui. Asmenybės ugdymo jis neįsivaizdavo be vertybinio pamato, kurį išugdyti gali tvirta šeima ir mokykla, kaip bendruomenė. Šiandien Bažnyčios dokumentai, kalbantys apie katalikiškas mokyklas ir auklėjimą jose, akcentuoja, kad žmogus turi būti ugdomas kaip asmenybė, o katalikiška mokykla turi tapti ir bendruomene, ir kryžkele, kurioje sueina įvairios patirtys ir interesai. Galima sakyti, kad, kalbėdamas apie mokyklą, kaip bendruomenę, savo tautos ateitį matydamas tik dorame žmoguje, arkivyskupas Mečislovas Reinys peržengė laikmečio ribas ir tos jo mintys yra aktualios nūdienai. [Iš leidinio]

ENArchbishop Mečislovas Reinys is one of the most prominent personalities. He paid much attention to personality development. According to him, multidisciplinary education is very important, where a person’s personality can unfold. The Archbishop was admired by Don Bosco’s ideas to make the school a community. This is important nowadays when the school’s threshold goes beyond personality with a variety of life experiences. Consequently, it must appear as one of the most important factors in education, to be a moral and valuable core, which is not differ from life. Therefore, it is right to call today‘s Catholic school a cross of experience and ideas. The ideas of Archbishop Mečislovas Reinys about education and upbringing have not lost their persistence. They find a proper response to the activities and mission of the current Catholic schools. [From the publication]

DOI:
10.15823/p.2019.136.3
ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85003
Updated:
2020-07-28 20:31:07
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: